Geçiş Dönemi Eserleri, Yazarları ve Özellikleri

Geçiş Dönemi Eserleri, Yazarları ve Özellikleri

İslami Dönem ilk eserleri aynı zamanda geçiş dönemi eserleri olarak da bilinmektedir. 10. sınıf Türk edebiyatı ders konusu olan geçiş dönem eserleri ve bu eserlerin yazarları şunlardır:

  • Kutadgu Bilig   Yusuf Has Hacip
  • Divan-ı Lügatit't Türk   Kaşgarlı Mahmut
  • Atabetü'l Hakayık   Edip Ahmet Yükneki
  • Divan-ı Hikmet  Ahmet Yesevi

Cevap Ver