Geçiş Dönemi Eserleri, Yazarları ve Özellikleri

Geçiş Dönemi Eserleri, Yazarları ve Özellikleri

İslami Dönem ilk eserleri aynı zamanda geçiş dönemi eserleri olarak da bilinmektedir. 10. sınıf Türk edebiyatı ders konusu olan geçiş dönem eserleri ve bu eserlerin yazarları şunlardır:

Kutadgu Bilig   Yusuf Has Hacip

Divan-ı Lügatit't Türk   Kaşgarlı Mahmut

Atabetü'l Hakayık   Edip Ahmet Yükneki

Divan-ı Hikmet  Ahmet Yesevi

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir