Gelecekten Söz Eden Anlatım ve Özellikleri

Gelecekten Söz Eden Anlatım ve Özellikleri

Gelecekte gerçekleşecek veya ya da gerçekleşeceği düşünülen olay ve durumları dile getiren anlatım türüdür. Bu anlatım türünde varsayımlar, tahminler ve öngörüler önemli bir yer tutar. Yazarın amacı gelecekte meydana gelecek olaylarla ilgili okuyucuyu bilgilendirmek, onu yeni gelişmelere şimdiden hazırlamaktır. Bu anlatım türünün başlıca özellikleri şunlardır:

Gelecekten söz eden metinler varsayım ile oluşmuştur.cemalaksoy.org

Verilerden yola çıkılarak geleceğe ait tahmin yapılabilir.

Olandan çok olması istenilen anlatılır.

Gerçekleşmesi mümkün olan ve olmayan tasarı ve düşünceler anlatılır.

Genellikle gelecek zaman ifadesi kullanılır.cemalaksoy.org

 

Örnek Metin:

Nostradamus Kehanetleri:

Gizli ateşlerle birçok yer sıcaktan yanacak.

Aniden büyük bir tufan olacak.

Gök, hava, toprak belayla dolu, karanlık…

20.yüzyılın sonunda “Büyük Beyaz Ölüm Soluğu” acımasızca gelerek dünyayı beyaz cehenneme dönüştürecek.

Beklenen Kıyamet Günü (Armageddon) 2000’lerde gerçekleşecek.