Geleneksel Türk Tiyatrosu ile Modern Türk Tiyatrosunun Karşılaştırılması

Geleneksel Türk Tiyatrosu ile Modern Türk Tiyatrosunun Karşılaştırılması

Türk tiyatrosu, geleneksel Türk tiyatrosu ve modern Türk tiyatrosu olmak üzere ikiye ayrılır. Genel özellikleri bakımından ayrıntılı bilgi verdiğimiz bu tüyatro türleri hakkında hazırladığımız ders notumuz aşağıdadır. Daha fazla ders notu için sitemizi takip edebilirsiniz.

Geleneksel Türk Tiyatrosunun Özellikleri Nelerdir?

 • Meddah, orta oyunu, Karagöz gibi geleneksel Türk tiyatrosu türlerinde sadece güldürü ögesi kullanılır. Amaç güldürmektir.
 • Belli temalar şive taklitlerine ve yanlış anlamalara bağlı olarak işlenir.
 • Batıya ait edebi akımların etkisi görünmez, belli konular kalıplaşmış davranışlarla ortaya konur. 
 • Kahramanlar genelde ‘’ tip’’ özelliği taşır.  
 • Yazılı metin yoktur, sözlü geleneğe bağlı olarak oluşturulur.
 • Batılı anlamalarda tiyatro binası, sahne, dekor, kostüm gibi özellikler yoktur.
 • Olay örgüsünde ayrıntıya çok yer verilmez.

Modern Türk Tiyatrosunun Genel Özellikleri Nelerdir?

 • İzleyiciye ya da okura farklı duygular yaşatmak, halkı güldürerek eğitmek amaçlanır.cemalaksoy.org
 • Şive taklitleri ve yanlış anlamalar kullanabilir ancak tiyatro çok yönlüdür; insanın duygularını tahlil eder toplumun sorunlarını tasvir eder geleneklerin olumsuz yönlerini dile getirir vb.
 • Batıya ait edebi akımlardan etkilenmiştir.cemalaksoy.org
 • ‘’tip’’ lere de yer verilmekle birlikte kahramanlar genelde ‘’karakter’’ özelliği taşır.
 • Yazılı bir metne bağlı olarak oluşturulur.
 • Tiyatro binaları kurulmuş sahne dekor kostüm gibi özelliklere o günün koşullarına göre yer verilmiştir.
 • Olay örgüsünde ayrıntılara yer verilir.

Cevap Ver