Göktürk (Köktürk) Yazıtlarının Genel Özellikleri

Göktürk (Köktürk) Yazıtlarının Genel Özellikleri

8. yüzyılda Köktürk alfabesiyle söylev niteliğinde yazılmıştır.Türk edebiyatının bilinen yazılı ilk örneklieridir.

  • Orhun ırmağı kenarında bulunduğu için Orhun Yazıtları ismiyle de bilinmektedir.
  • Olgun bir anlatım özelliği taşıdıkları için, daha önce var olup da ele geçmeyen başka örneklerin de bulunabileceğini gösterir.
  • Türklerin toplumsal yaşayışı ve tarihine ilişkin bilgiler verir ve öz eleştirilerde bulunur. Dağılmaya yüz tutan Türk birliğini Çinlilerle yapılan savaşlar sonucunda yeniden kurmaları anlatılır.
  • Bu yazıtlar Vezir Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan adına dikilmiştir.
  • Kitabeler düz yazı (nesir) şekilnde, yabancı unsurlardan uzak, arı bir dil kullanılarak yazılmıştır.
  • Bu kitabelere ilk kez İsveçli Subay  J. Y. Strahlenberg Yenisey bölgesinde rastlamıştır. 1893'te Danimarkalı dil bilimci Thomsen ise kitabelerin dilini çözerek okumuştur. 

Cevap Ver