Güzel Sanatlarda Edebiyatın Yeri

GÜZEL SANATLARDA EDEBİYATIN YERİ

9.sınıf Türk dili ve edebiyatı ders notlarıcemalaksoy.org sitesinden takip edebilirsiniz. Lise 1 Türk dili ve edebiyatı ders notlarının tamamını sitemizden takip edebilirsiniz. Güzel sanatlar, güzel sanatlar içinde edebiyatın yeri, edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi, sanatsal ve öğretici metinler, metin, edebi metin, edebiyat ve gerçeklik, edebiyat ve yorum, öğretici metinlerin özellikleri gibi konu başlıklarına ait 9. Sınıf Türk dili ve edebiyatı konu anlatımlarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

Sanatın pek çok tanımı bulunmaktadır. Genel olarak sanatı, bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık olarak tanımlayabiliriz. Ayrıca sanat insanların duygularının dışa durumudur. İnsanoğlu varoluşundan bu yana kendinde bulunan  “güzellik” özlemini sanatla ortaya çıkarmaktadır. İnsanlar; özlemini sanatla ortaya çıkarmaktadır. İnsanlar; mutluluklarını, özlemlerini, beklentilerini, acılarını; kısaca tüm duygularını özlemle dile getirirler.

 

Güzel sanatlar; insanoğlunun duygularını, düşüncelerini farklı materyallerle (ses, dil, çizgi, renk, boya, form vb. ) güzel ve ilgi çekici bir biçimde ve kendine özgü bir şekilde ifade ettiği sanatlardır.

Peki, üzerinde durduğumuz sanat eserini özellikleri nelerdir?

·         Sanat eseri özgündür.cemalaksoy.org

·         Sanat eseri kalıcıdır.

·         Sanat eseri kişiseldir.

·         Sanat eseri estetik kaygılarla oluşturulur.

·         Sanat eseri evrenseldir.

Sanat başlığını, güzel sanatlar ve zanaat olmak üzere iki gruba ayırmaktayız. Bunlardan zanaat dediğimiz bölümde amaç faydadır, güzellik ön planda değildir, somut unsurlar ön plandadır. Kısacası maddi ihtiyaçları karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte tecrübe gerektiren, pratik bilgi ve el ustalığı ile yapılan iştir.

Zanaata örnek olarak marangozluk, terzilik verilebilir.

Güzel sanatlarda ise amaç güzeli ortaya çıkarmaktır. Güzel sanatlar kendi içinde üç gruba ayrılır. Güzel sanatları gruplandıran şema aşağıdaki gibidir:

İşitsel (Fonetik) Sanatlar: Edebiyat, Müzik

Görsel (Plastik) Sanatlar: Resim, mimari, heykel, hat

Dramatik( Ritmik) Sanatlar: Sinema, dans, tiyatro, bale, opera

Güzel sanatların bu şekilde sınıflandırılmasındaki ana ölçüt, kullanılan malzemedir. Anlatım aracı olarak sesi, sözü kullananlara fonetik; çizgi, biçim ve rengi kullananlara plastik; duygu, düşünce ve hayalleri seyirci önünde hareket halinde canlandıranlara dramatik sanat denir.

Peki, fonetik sanatlar içinde yer alan edebiyatı nasıl tanımlayabiliriz?

Edebiyat malzemesi dil, konusu ise hayat-insan olan güzel sanat dalıdır. Genel anlamıyla edebiyat; olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı, yazındır.

Edebiyat eseri oluşturulurken sanatçı, ses ve sözü(dili) kullanır. Dili kendine özgü anlatışı ve üslubuyla şekillendirir. 

Cevap Ver