Halk Edebiyatı Sanatçıları (Şair ve Yazarlar) Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Halk Edebiyatı Sanatçıları (Şair ve Yazarlar) Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Türk edebiyatı, insanoğlu kadar eski, insanoğlu kadar köklüdür. Türk edebiyatının ne zaman ortaya çıktığı bilinmemekle beraber, ne zaman biteceği de belirsizdir. Çünkü edebiyat insanla birlikte vardır, insanla birlikte devam edecektir. Bu durum edebiyatın güzel sanat etkinliği olması ile ilgilidir.

Türk edebiyatı, İslamiyet öncesi dönemde göçebe kültürünün etkisiyle saf, yalın, milli bir edebiyat özelliği göstermiştir. Sözlü edebiyat ve yazılı edebiyat olarak iki döneme ayrılmıştır. Bu dönemde Türk kültürü edebiyata da egemendir. Sözlü edebiyata ait sav, sagu, koşuk ve destan örnekleri günümüze kadar ulaşmıştır. Sözlü edebiyat dönemi İslami dönem Türk edebiyatında halk edebiyatı olarak varlığına devam etmiş ve günümüze kadar bu isimle gelmiştir.

Halk edebiyatı, İslami dönemde üç koldan gelişmiştir. Anonim halk edebiyatı, sözlü edebiyatın devamı niteliğinde olup bu edebiyata ait ürünlerin söyleyeni belli değil yani anonimdir. Aşık tarzı halk edebiyatı, aşık adı verilen saz şairleri tarafından temsil edilmiştir. Halk edebiyatının en kapsamlı kolu Aşık tarzı halk edebiyatıdır. Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı, tekke ve dergahlarda yetişen ve daha çok tasavvuf konularına yer veren şairler tarafından temsil edilmiştir.

Halk edebiyatı şairlerinin biyografilerini cemalaksoy.org sitesi olarak sizlere sunuyoruz. Yüzyıl yüzyıl sınıflandırdığımız halk şairlerinin üzerine tıklayarak ilgili şair hakkında gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

14. Yüzyıl Halk Şairleri (Ozanları):  Yunus Emre, Kaygusuz Abdal,

15. Yüzyıl Halk Şairleri (Ozanları):  Hacı Bayram Veli

16. Yüzyıl Halk Şairleri (Ozanları):  Köroğlu, Pir Sultan Abdal

17. Yüzyıl Halk Şairleri (Ozanları):  Karacaoğlan, Kayıkçı Kul Mustafa, Katibi, Aşık Ömer

18. Yüzyıl Halk Şairleri (Ozanları):  Gevheri, Dertli, Bayburtlu Zihni

19. Yüzyıl Halk Şairleri (Ozanları): Dadaloğlu, Erzurumlu Emrah, Seyrani, Sümmani

Cumhuriyet Dönemi Halk Şairleri (Ozanları): Aşık Veysel Şatıroğlu, Aşık Mahzuni Şerif, Murat Çobanoğlu, Şeref Taşlıova, Feymani