Halk Hikayesi ile Modern Hikayenin Benzer ve Farklı Yönlerden Karşılaştırılması

Halk Hikayesi ile Modern Hikayenin Benzer ve Farklı Yönlerden Karşılaştırılması

Halk hikayesi ile modern hikayeyi karşılaştırdığımız bu yazımızda iki edebi türün özelliklerini sıralayacağız. Halk hikayesi Türk edebiyatına ait bir tür iken modern hikaye Batı edebiyatından Türk edebiyatına girmiş bir edebi türdür. 

  • Halk hikayesinde manzum bölümler varken Batılı anlamda hikaye tamamen düz yazıdan oluşur.
  • Halk hikayesi sözlü geleneğin, Batılı anlamda hikaye yazılı geleneğin ürünüdür.
  • Halk hikayesinde olağanüstülükler göze çarparken Batılı anlamda hikayelerde yaşanabilecek olaylar anlatılır.
  • Halk hikayeleri anonimken Batılı anlamda hikayelerin yazarı bellidir.

Cevap Ver