Halk Hikayesi, Masal, Hikaye Türlerinin Karşılaştırılması (Benzerlikler, Farklılıklar)

Halk Hikayesi, Masal, Hikaye Türlerinin Karşılaştırılması (Benzerlikler, Farklılıklar)

 

 

Halk Hikayesi

Masal

Modern Hikaye

Yapı

*Anonimdir (yazarı belli değildir).

*Sözlü geleneğe bağlıdır.

*Şiir ve düz yazı bölümlerinden oluşur.

*Halk deyişleri, tekerlemeler ve sözcük yenilemelerine yer verilir.

*İyiler her zaman iyi, kötüler ise her zaman kötüdür; kişiler tek yönlü olduklarından ‘’ tip özelliği taşırlar.

*Anonimdir(Yazarı belli değildir).

*sözlü geleneğe bağlıdır.

*Tekerlemelere ve kalıplaşmış sözlere yer verilir.

* İyiler her zaman iyi, kötüler ise her zaman kötüdür; kişiler tek yönlü olduklarından “tip’’ özelliği taşırlar.

*Mekan ve zaman kavramları genelde belirsizdir.

*Yazarı bellidir.

*Olay örgüsü, zaman ve mekan gibi unsurlardan oluşur.

*Olaylar giriş gelişme ve sonuç bölümlerinde ortaya konur.

*Kişiler, tip’’ ve ‘’ karakter” özellikleri taşırlar.

Tema

*Genelde kahramanlık, aşk konusu ve halkla ilgili konular işlenir.

*Olağanüstü olaylar yer verilir.

*Kahramanlar olağanüstü niteliklere sahiptir.

*Gerçekte var olmayan, hayali temalar üzerine kurulur.

*Didaktik ( öğretici) ve eğlendirici özellik taşır.

*Kahramanlar olağanüstü niteliklere sahiptir.cemalaksoy.org

*Her konu hikayede tema olarak ele alınabilir.

Dil ve Anlatım

*günlük konuşma diliyle, yalın bir biçimde söylenir.

*Anlatım, halk hikayecileri ve meddahlar tarafından halkın önünde yapılır.

*Anlatımda, anlatıcının söz söyleme ve saz çalmadaki ustalığı önemlidir.

 

*Sadece ve yalın bir dille anlatılar.cemalaksoy.org

*Anlatıcı masaldaki tüm olayları gören ve bilen ilahi bakış açısına sahiptir.

 

*Günlük konuşma diliyle yazılır.

*Hikayede akıcılığı sağlayan dildir. Bu da yazarın, dili kullanımı yazardan yazara değişir çünkü her yazarın üslubu farlıdır.

*Hikaye, genelde birinci tekil kişisinin (ben) ya da üçüncü tekil kişisinin (o) ağzından anlatır.

*Anlatım, üç farklı kişinin bakış açısıyla ortaya konabilir.

*1.İlahi bakış açısı,

2.Kahraman anlatıcının bakış açısı,

*3.Gözlemci anlatıcının bakış açısı

cemalaksoy.org

 

Benzer yazılar

2 Yorum

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir