Halk Hikayesi, Masal, Modern Hikaye Türlerinin Karşılaştırılması

Halk Hikayesi, Masal, Modern Hikaye Türlerinin Karşılaştırılması 

Anlatmaya bağlı metinlerden olan halk hikayesi, masal ve hikaye türlerini benzer ve farklı yönlerden karşılaştırdık. Halk hikayesi, masal, hikaye türlerinin benzer ve farklı yönlerini bu yazımızda bulabilirsiniz.Halk hikayesinin genel özellikleri nedir, masal türünün özellikleri nedir, modern hikayenin genel özellikleri nedir? gibi soruların cevabını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Halk Hikayesinin Özellikleri Nelerdir?

Yapı:

*Anonimdir (yazarı belli değildir).

*Sözlü geleneğe bağlıdır.

*Şiir ve düz yazı bölümlerinden oluşur.

*Halk deyişleri, tekerlemeler ve sözcük yenilemelerine yer verilir.

*İyiler her zaman iyi, kötüler ise her zaman kötüdür; kişiler tek yönlü olduklarından ‘’ tip özelliği taşırlar.

Tema:

*Genelde kahramanlık, aşk konusu ve halkla ilgili konular işlenir.

*Olağanüstü olaylar yer verilir.

*Kahramanlar olağanüstü niteliklere sahiptir.

Dil ve Anlatım:

*günlük konuşma diliyle, yalın bir biçimde söylenir.

*Anlatım, halk hikayecileri ve meddahlar tarafından halkın önünde yapılır.

*Anlatımda, anlatıcının söz söyleme ve saz çalmadaki ustalığı önemlidir.

Masal Türünün Genel Özellikleri Nelerdir?

Yapı:

*Anonimdir(Yazarı belli değildir).

*sözlü geleneğe bağlıdır.

*Tekerlemelere ve kalıplaşmış sözlere yer verilir.

* İyiler her zaman iyi, kötüler ise her zaman kötüdür; kişiler tek yönlü olduklarından “tip’’ özelliği taşırlar.

*Mekan ve zaman kavramları genelde belirsizdir.

Tema:

*Gerçekte var olmayan, hayali temalar üzerine kurulur.

*Didaktik ( öğretici) ve eğlendirici özellik taşır.

*Kahramanlar olağanüstü niteliklere sahiptir.cemalaksoy.org

Dil ve Anlatım:

*Sadece ve yalın bir dille anlatılar.cemalaksoy.org

*Anlatıcı masaldaki tüm olayları gören ve bilen ilahi bakış açısına sahiptir.

Modern Hikaye Türünün Genel Özellikleri Nedir?

Yapı:

*Yazarı bellidir.

*Olay örgüsü, zaman ve mekan gibi unsurlardan oluşur.

*Olaylar giriş gelişme ve sonuç bölümlerinde ortaya konur.

*Kişiler, tip’’ ve ‘’ karakter” özellikleri taşırlar.

Tema:

*Her konu hikayede tema olarak ele alınabilir.

Dil ve Anlatım:

*Günlük konuşma diliyle yazılır.

*Hikayede akıcılığı sağlayan dildir. Bu da yazarın, dili kullanımı yazardan yazara değişir çünkü her yazarın üslubu farlıdır.

*Hikaye, genelde birinci tekil kişisinin (ben) ya da üçüncü tekil kişisinin (o) ağzından anlatır.

*Anlatım, üç farklı kişinin bakış açısıyla ortaya konabilir.

*1.İlahi bakış açısı,

2.Kahraman anlatıcının bakış açısı,

*3.Gözlemci anlatıcının bakış açısı