Halk Şiiri

Halk Şiiri

Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinden önce de edebi ürünler verdiklerini, bu dönemin Destan Dönemi olarak adlandırıldığını daha önce belirtmiştik. Türkler Müslüman olduktan sonra da bu edebiyat geleneği çeşitli özelliklerini koruyarak İslamiyet’in kabulüyle başlayan büyük kültürel değişikliklere uyum sağlamış, yeni görünümlerle özünü kaybetmeden yaşarlığını devam ettirmiştir. Halkın ortak beğeni ve değerlerini yansıtan bu edebiyat geleneğine “halk edebiyatı” denir.cemalaksoy.org

Halk edebiyatı şiir geleneği üç ana kolda ilerlemiştir. Bu gelenekler şunlardır:

Anonim halk şiiri

Aşık tarzı halk şiiri

Dini- Tasavvufi halk şiiri

Cevap Ver