Hikaye ve Mesnevi Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar

Hikaye ve Mesnevi Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar

Sanatsal metinler içerisinde yer alan hikaye ve mesneviyi karşılaştıracak olursak şu maddeleri açıklayabiliriz:

Benzerlikler

Her iki metin türü de olay çevresinde oluşan sanatsal bir metindir.

Her ikisinde de olay örgüsü, kişiler, yer ve mekan ögeleri bulunmaktadır. 

Öyküleyici ve betimleyici anlatım türleri hakimdir.

Dil, sanatsal işlevde kullanılır.

Kelimeler yan, mecaz anlamlarda kullanılabilir.

Farklılıklar

Hikaye Batı edebiyatından, mesnevi ise İran edebiyatından Türk edebiyatına girmiştir.

Hikaye mensur olarak yazılırken mesnevi manzum olarak yazılır.

Hikayede ölçü, uyak gibi ahenk ögeleri bulunmaz; mesnevide ise ölçü, uyak gibi ahenk ögeleri vardır.

Hikayelerin dili mesneviye göre daha sade, duru ve açıktır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir