Hikaye ve Mesnevi Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar

Hikaye ve Mesnevi Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar

Sanatsal metinler içerisinde yer alan hikaye ve mesneviyi karşılaştıracak olursak şu maddeleri açıklayabiliriz:

Benzerlikler

  • Her iki metin türü de olay çevresinde oluşan sanatsal bir metindir.
  • Her ikisinde de olay örgüsü, kişiler, yer ve mekan ögeleri bulunmaktadır. 
  • Öyküleyici ve betimleyici anlatım türleri hakimdir.
  • Dil, sanatsal işlevde kullanılır.
  • Kelimeler yan, mecaz anlamlarda kullanılabilir.

Farklılıklar

  • Hikaye Batı edebiyatından, mesnevi ise İran edebiyatından Türk edebiyatına girmiştir.
  • Hikaye mensur olarak yazılırken mesnevi manzum olarak yazılır.
  • Hikayede ölçü, uyak gibi ahenk ögeleri bulunmaz; mesnevide ise ölçü, uyak gibi ahenk ögeleri vardır.
  • Hikayelerin dili mesneviye göre daha sade, duru ve açıktır.

Cevap Ver