Hikaye ve Romanın Karşılaştırılması( Benzerlikler, Farklılıklar)

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
Türk dili ve edebiyatı dersi kitap cevapları, ders notları, yazılı soruları ve test sorularını kapsar.

Hikaye ve Romanın Karşılaştırılması ( Benzerlikler, Farklılıklar)

Gerçek ya da tasarlanmış olayların okuyucuda estik zevk uyandıracak biçimde kurgulanmasıyla oluşan kısa düz yazılara hikaye denir. Hikaye ile roman arasında çok önemli benzerlik vardır. Hikaye ve roman karşılaştırmamız, öğrenmeyi daha kalıcı kılacaktır:

Hikayenin Özellikleri

Olay:Hikayede tek bir olay vardır. Bir “ kesit”, bir ‘’an’’ ele alınır. Hikayeler kısadır.

Mekan: Çevre sınırlıdır. Hikaye hayatın bir kısmı, izlenimlere bağlı olarak yansıtılır. Çevre uzun tasvirlerle anlatılmaz.

Zaman: Belli bir zaman dilimini kapsar ve sınırlıdır.

KişilerKişiler hem sayı bakımından sınırlıdır hem de tüm özellikleriyle tanıtılmaz. Çok yönlü bir fiziksel ve psikolojik tahlil yapılmaz.

Romanın Genel Özellikleri

Olay: Roman iç içe olaylar zincirinden oluşur. Hikayeye göre daha hacimli olduğundan romanda yaşam, tüm yönleriyle işlene bilir.

Mekan: Mekanda bir sınırlama yoktur. Çevre, çeşitli olabileceği gibi tüm yönleriyle de tasvir edilebilir.

ZamanZaman, kapsamlı olarak ve sürekli bir akış içerisinde verilir.

KişilerKişi bakımından kapsamlıdır. Kişiler, çok  yönlü olarak tanıtılır. Psikolojik tahliller yapılır.

cemalaksoy.org, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Cemal Aksoy'un Türk dili ve edebiyatı dersleri kaynak sitesi.

Cevap Ver