Homeros Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Homeros Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri (MÖ 7.yy)

Batı edebiyatının önemli temsilcilerinden olan Homeros hakkında hazırladığımız ders notunu cemal aksoy. net sitesinden takip edebilirsiniz. Hazırladığımız ders notu sayesinde Homeros hakkında bilgi sahibi olacak, Homeros’un hayatı ve eserlerini tanımış olacaksınız. Homeros kimdir sorusuna cevap bulabilmek için cemal aksoy.net sitesini takip ediniz.

 

Yunan duygu ve düşüncesinin ilk ürünleri olan İlyeda ve Odysseia adlı destanların derleyicisidir. İlyada destanında, Yunanlıların Truvalılarla savaşıp, sonunda onları yenmeleri anlatılır. Ayrıca bu destanda eski Yunanlıların gelenek ve görenekleri, dini ve felsefi inançları ve Çanakkale yöresinin tarihi coğrafyası hakkında önemli bilgiler vardır. Odysseia’da ise Truva’nın yıkılışından sonra, yurdu İthake’ye dönmek üzere yola çıkan Akha önderlerinden Odysseus’un yolculuğu sırasında başından geçen olaylar anlatılır.cemalaksoy.org

Eserleri: İlyada, Odysseia (Destan)

Cevap Ver