Hümanizm Nedir, Hümanizmin İnsana Bakışı

Hümanizm Nedir, Hümanizmin İnsana Bakışı

Hümanizmin Genel Anlamı: İnsanlık aşkı, insaniyete muhabbet, insancıllık- insancılık; insanı renk, ırk, din ve mevkisini dikkate almadan sevmek, onun hayrını düşünmek

Özel Anlamı: Rönesans çağında Eski Yunan ve Latin edebiyatına dönüp ona değer veren, tanıtan, araştıran öğreti.cemalaksoy.org

Felsefi Anlamı: “İnsani değerlerin savunulmasını esas alayı dünya görüşü” veya “genel olarak, akıllı insan varlığını tek ve en yüksek değer kaynağı olarak göre, bireyin yaratıcı ve ahlaki gelişiminin, rasyonel ve anlamlı bir biçimde, doğaüstü alana hiç başvurmadan, doğal yoldan gerçekleştirebileceğini belirten ve bu çerçeve içinde insanın doğallığını, özgürlüğünü ve etkinliğini ön plana çıkartan felsefi akım.”cemalaksoy.org

Hümanist sanat ve edebiyatın asıl konusu insandır. Elbette bu insan, evrensel insandır. Hümanistlere göre, doğuştan birtakım zaaflara sahip olan insan, eğitimle  belli bir ruh-beden dengesine ulaşabilecek potansiyele sahiptir. Zira insan, bir Tanrı melekesi olan akla sahip ve aklı sayesinde Tanrı’ya en yakın varlıktır. Bu sebeple o sorumluluk sahibidir. İyi insan, inançları ile aklı arasında bir denge kurabilmiş; iradesini Tanrı iradesinin emrine verebilmiş olandır. Hümanist sanat ve edebiyatın amacı, insanı cennetteki kusursuzluğuna doğru götürmektir. Bu sebeple bu sanatın muhtevası, rasyonalizm, denge ve düzen kavramları çerçevesinde  ifadesini bulur. Amacı da zevk vererek eğitmektir. cemalaksoy.org

Cevap Ver