İkinci Yeni Şiiri Genel Özellikleri, Temsilcileri(1954-1960)

İkinci Yeni Şiiri Genel Özellikleri, Temsilcileri(1954-1960)

Tam anlamıyla bir edebiyat dönemi ya da şiir topluluğu değildir. Hatta İkinci Yeni’yi bir bakıma Garip şiirine bir tepki gibi görmek de mümkündür.

2. Yeni Şiiri Genel Özellikleri

  • Şiirde öyküleyici anlatım yolu terk edilmelidir, anlatım kapalı ya soyut olmalıdır.
  • Şiir dili,  konuşma dilinden uzak ve özgün olmalı;(cemalaksoy.org) mantık dokusundan arındırılmalıdır.
  • Ahlak, erdem, gerçek gibi değerler şiirin amacı olmamalıdır.
  • Şiirde ahenk, ölçü ve uyakla değil; musiki ve anlatım zenginliğiyle sağlanmalıdır.
  • Değişik imge, çağrışım ve soyutlamalarla yeni bir söyleyişi amaçlamış, bunu sağlamak için duyulmadık yeni sözcükler(üvercinka, cehennet, aparthan) üretmişlerdir.cemalaksoy.org

2. Yeni Şiiri Temsilcileri

Cevap Ver