İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir Genel Özellikleri, Temsilcileri (1960-1980)

İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir Genel Özellikleri, Temsilcileri (1960-1980)

Bu dönem şairleri kendilerini toplumun sözcüsü kabul etmişlerdir. Şairlerini ideolojik bir çizgiye çekmişler, yalnızlık, bunalım, sıkıntı yerine, geleneğe inanç, direnme, ümit gibi temalar etrafında şiirlerini kaleme almışlardır.(cemalaksoy.org) Şiirler sloganlaşmış, o dönem şairleri arasında hapse girme bir ayrıcalık  halini almıştır. Evrensel sorunlar karşısında şiiri bir araç olarak görmüşler, mücadele toplumun sözcülüğünü yapmış ve yerleşik düzene başkaldırmışlardır.cemalaksoy.org

İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir Genel Özellikleri

 1. Sanata, estetik kaygılardan çok, ideolojik ve düşünsel işlev doğrultusunda yaklaşılmıştır.
 2. Yerleşik düzen eleştirilmiş; sınıf anlayışı, halk ve işçi sınıfı, kadın, kadın hakları, kentleşme, kentleşme sorunları temaları işlenmiştir
 3. İnsana ve doğaya yer verilmiş, diyalektiği(gerçekliği ve onun çelişmelerini incelemeye yarayan ve bu çelişmeleri aşmayı sağlayan yolları aramayı öngören akıl yürütme yöntemi)girilmiştir.
 4. Şiir dili ve söyleyişinde aşırılıktan kaçınılarak uzak çağrışımlara yer verilmemiş; açık bir anlatıma yönelinmiştir.
 5. Geleneksel söyleyişten yararlanılmaya çalışılmıştır.

Temsilcileri

 1. İsmet Özel
 2. Ataol Behramoğlu
 3. Süreyya Berfe
 4. Nihat Behram
 5. Refik Durbaş
 6. Ahmet  Oktay

Cevap Ver