İletişim Nedir, İletişim Öğeleri ve Özellikleri

İletişim Nedir, İletişim Öğeleri ve Özellikleri

9.sınıf dil ve anlatım ders konularından olan iletişim, iletişim çeşitleri, iletişimin öğeleri, dil, dilin önemi, dilin işlevleri, dil-kültür ilişkisi, gösterge ve gösterge çeşitleri gibi önemli konulara ait bilgi notlarına cemalaksoy.org sitesinden ulaşabilirsiniz. Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Cemal Aksoy tarafından hazırlanan 9. Sınıf dil ve anlatım ders notlarımız güncel ve özgündür. Bizi takip ediniz.

İnsan, yaratılışı gereği yaşadığı toplum içinde diğer insanlarla etkileşim içinde olmak zorundadır. Maddi anlamda bir ihtiyaç hissetmese bile başkalarıyla en azından gönlündekileri paylaşmak, başkalarını dinlemek veya başkaları tarafından dinlenmek ister. İlk Çağ’dan itibaren mağara duvarlarına çizdiği resimler bile bu ihtiyacın birer yansımasıdır. İnsanın bu paylaşımı neticesinde ortaya çıkan eylemi ise “iletişim” olarak adlandırılır. Ne var ki iletişim çift yönlü olmak zorunda olan bir eylemdir. Yani en az iki insan arasında olması zorunludur, tek başına gerçekleştirilmeye çalışılması halinde “iletme” eylemi gerçekleştirilmişken “iletişim” kelimesindeki birliktelik ve karşılıklı olma anlamı kaybolmaktadır.cemalaksoy.org

Bilgi Notu: İletişimin kişiden kişiye değişen birçok tanımı yapılabilir.

En az iki insan veya insan grubu arasında gerçekleştirilen duygu, düşünce, bilgi, davranış ve her türlü olay veya olgu aktarımına iletişim denir.

İletilmek istenen bir bilginin veya mesajın hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşılabildiği bir ortamda göndericiden alıcıya aktarılmasına iletişim denir.

İletişim tek bir yolla gerçekleştirilmek zorunda olan bir kavram değildir. İletişimi sağlayan çok çeşitli yöntemler vardır. İnsanlar birbiriyle konuşarak, yazışarak, beden hareketleriyle, ışık veya duman gibi çeşitli vasıtalarla iletişim kurabilirler. Karadeniz Bölgesi’ndeki insanlarımızın bir kısmı ıslıklarıyla haberleşebilmektedir. Trafik akışını kontrol etmek isteyen bir trafik polisi ağzındaki düdükle veya el, kol hareketleriyle sürücülere dur-geç gibi komutlar verebilir. Yine, bir babanın yanlış davranış içindeki çocuğunu gözleriyle uyarması da iletişim kabul edilir. Tüm bunlar iletişimin kendisine ve kullanılabilecek iletişim yöntemlerine birer örnek olarak gösterilebilir.

Bilgi Notu: İnsanın iletişim için kullanabileceği çok çeşitli yöntemleri olmasına rağmen iletişim yöntemlerinden en etkili belki de en kullanışlısı dildir.

İletişimin Unsurları

 

Gönderici(Kaynak): Duygu, düşünce veya istekleri yani ileti dediğimiz mesajı ileten kişi veya topluluktur. İletişim, sözlü yapılmışsa konuşan kişi; yazılı ise metin yazarı gönderici konumundadır.

Alıcı: Duygu, düşünce ve isteklerin iletildiği kişi, kendisiyle konuşulan yani muhataptır. Bu konuşmanın dinleyicileri, bir kitabın okuyucuları, bir gösterinin izleyicileri alıcıya örnektir.

İleti (Mesaj): Göndericinin alıcıya iletmek istediği her türlü duygu, düşünce, istek veya olaydır.

Kanal: İletilerin alıcıya gönderilmesinde kullanılan yol veya somut araçlardır. Konuşurken kullandığımız ses dalgalarından bilgisayar ekranına, bir gazete sayfasından bir CD’ye kadar iletişimde kullanılabilecek birçok kanal vardır.

Dönüt: Alıcının iletiye verdiği her türlü yanıt veya geri bildirimdir.

Kod(Şifre): İletinin üretildiği şifreleme sistemidir. Başka bir ifadeyle kişilerin birbirini anladığı ses, işaret veya hareketlerden oluşan ve belli kuralları olan her doğal sisteme kod denir.

Bildirimin yani iletişimin sağlıklı biçimde gerçekleşebilmesi için hem göndericinin hem de alıcının bildiği bir şifreleme(kod) sistemine sahip olması gerekir. Dilimizi bilmeyen bir turist ile sözlü olarak anlaşamayışımızın sebebi, farklı kodları kullanıyor olmamızdır. O halde Türkçe, İngilizce, Fransızca gibi dillerin hepsi koda örnek oluşturur.

Bağlam: İletişimde görev alan gönderici, alıcı, ileti, kod gibi unsurların birlikte meydana geldiği ortama bağlam denir. En kısa ifadeyle bağlam, iletişimin gerçekleştiği ortamdır.

Her iletişim, bir bağlamda gerçekleşir ve iletişim unsurlarının herhangi birindeki değişim iletişimin bağlamının değişmesine neden olur. İletinin aktarıldığı zaman dilimi, iletinin öncesi ve sonrasındaki söylenenler, iletişimin oluştuğu andaki alıcının sosyal, ekonomik ve ruhsal durumu bağlamı etkileyen başlıca faktörlerdir. 

Cevap Ver