İlk İslami Eserler ve Özellikleri Hakkında Bilgi

İlk İslami Eserler ve Özellikleri Hakkında Bilgi

10. sınıf Türk edebiyatı dersi konularından olan İslami Dönem Türk Edebiyatı hakkında şunları söyleyebiliriz:

Türklerin İslamiyetle tanışmasından sonra Arap ve Farsa kültürü Türk edebiyatını ve sanatını da etkilemeye başlamıştır. Yine ilk dönemde İslam kültürünün etkisiyle Karahanlı (Hakaniye) Türkçesiyle eserler yazılmıştır. Bu eserler ve yazarları şunlardır:

  • Kutadgu Bilig— Yusuf Has Hacip
  • Divan-ı lügati't Türk— Kaşgarlı Mahmut
  • Atabetü'l Hakayık— Edip Ahmet Yükneki
  • Divan-ı Hikmet— Ahmet Yesevi

Bu eserler, didaktik bir özellik taşımaktadır. Divan-ı Lügati't Türk, ilk dil bilgisi kitabı, ilk ansiklopedik eser özelliği taşımaktadır. Kutagdu Bilig, ilk siyasetname, aruz ölçüsüyle yazılmış ilk eser, ilk mesnevi özelliğini taşır. Divan-ı Hikmet ise hece ölçüsüyle yazılmış, tasavvuf düşüncesini işleyen didaktik bir eserdir. 

2 YORUMLAR

Cevap Ver