İntak (Konuşturma) Sanatı Nedir, Özellikleri, Örnekleri

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
Türk dili ve edebiyatı dersi kitap cevapları, ders notları, yazılı soruları ve test sorularını kapsar.

İntak Edebi Sanatı Nedir, İntak Sanatı Özellikleri

İntak nedir? İntak, insan dışındaki varlıkların konuşturulmasıdır. Özellikle fabllarda bu sanata sıkça rastlarız.

İntak Sanatı Örnekleri

Örnek:

Kurnaz tilki sesini yumuşatarak horoza,

Dedi ki: Kardeşciğim, artık dostuz;

Müjde getirdim sana, in de öpüşelim;

Barış oldu hayvanlar arasında.

Bu dizelerde "tilki", insan gibi konuşturularak intak sanatı yapılmıştır. Konuşma, insana özgü bir nitelik olduğuna göre tilki aynı zamanda kişileştirilmiştir. Bundan da şu sonucu çıkarabiliriz:

Bilgi Notu: Her intak aynı zamanda bir teşhis (kişileştirme) sanatıdır.

Cevap Ver