İslami Dönem İlk Eserler-Divanı Hikmet

Divan-ı Hikmet

ders notları, türk edebiyatı ders notları, dil ve anlatım ders notları, konu anlatımıİslami dönem Türk edebiyatının ilk ürünlerinden biri olan Divan-ı Hikmet hakkında hazırladığımız ders notunu cemalaksoy.org sitesinden takip edebilirsiniz. 10. Sınıf Türk edebiyatının önemli konularından olan İslami dönem Türk edebiyatı ilk eserlerini sitemizden takip edebilirsiniz.

12.yüzyılda Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. “Hikmet”, Ahmet Yesevi’nin şiirlerine verdiği isimdir. Şiirler çok sade bir halk diliyle yazılmıştır. Yapıtın yazılma gayesi de halka İslam esaslarını hikmetli bir şekilde öğretmektir.(cemalaksoy.org) Dörtlüklerle ve genellikle hece ölçüsüyle kaleme alınan bu şiirler, biçim yönüyle koşmaya benzemektedir. Şiirlerde Allah’ın varlığı, birliği ve kudreti, ilahi aşk, dünya ve ahiret yaşamı, cennet cehennem tasvirleri, peygamber sevgisi, İslam dininin kuralları, İslam büyüklerinden kıssalar, dervişliğe övgüler, tarikat edebi ve kuralları gibi konular lirik bir üslupla dile getirilmiştir.cemalaksoy.org

Ahmet Yesevi, ömrü boyunca Allah’a ve peygamberine büyük bir aşkla bağlı kalmış, Hz. Muhammed’e (S. A. V) olan sevgisinden dolayı ondan uzun bir yaşam sürmeyi istememiş, Hz. Muhammed (S. A. V), 63 yaşında vefat ettiği için , o da 63 yaşına gelince kendisine yeraltında bir hücre kazdırmış, kalan ömrünü orada geçirmiştir. Aşağıdaki dizeler bu olayı anlatmaktadır.

Aşağıdaki dizeler Divan-ı Hikmet’ten alınmıştır: (Günümüz Türkçesiyle)

Benim Tanrım kudret ile bir baktı

Mesut olup yeraltına girdim işte

Garip kulun bu dünyadan geçti gitti

Sırdaş olup yeraltına girdim işte

 

Yaşım altmış üçe yetti, bir gün yaşamamış gibiyim

Ah! Hakk’a  varmayan gönlüm kırık

Yeryüzünde sultanım deyip ululanırken

Gamla dolup yeraltına girdim işte

 

Başım toprak, cismim toprak, özüm toprak

Yandım yakıldım da yine tertemiz olamadım

Hakk’a kavuşacağım diyen ruhum özlem içinde

Zemzem olup yeraltına girdim işte

 

Tanrı sizinle bu kullarını yarattı ibadet için

Yemek için, içmek için, rahat etmek için değil

“Evet” dediler, dünyadaki mihnetler için ruhlar

Bilgin olup yeraltına girdim işte

Cevap Ver