İslami Dönem Türk Edebiyatı

İslami dönem Türk edebiyatı 10. Sınıf Türk edebiyatı ders konularındandır. Türklerin İslamiyeti kabulü ile başlayan bu süreç yüzyıllar boyunca devam etmiştir. İslami dönem Türk edebiyatı halk edebiyatı ve divan edebiyatı olmak üzere iki koldan gelişmiştir. cemalaksoy.org sitesinde 10. Sınıf Türk edebiyatı ders müfredatında yer alan konuların anlatımlarını bulabilirsiniz.

İslami Dönem Türk Edebiyatı

Türkler, 8.yüzyılda İslam ordularıyla karşılaşmışlardır. Önceleri bu dine uzak durmuşlarsa da 10.yüzyılın ilk yarısından itibaren İslamiyet’i kabul etmeye başlamışlardır. İslam dinine giren Türklerin sosyal ve kültürel hayatlarında önemli değişiklikler olmuştur. Türkler, yaşadıkları göçebe hayatı bırakıp yerleşik hayata geçmişlerdir. İslamiyet sayesinde Türklerde birlik düşüncesi oluşmuş ve sağlam bir birlik meydana gelmiştir. Türkler bu döneme kadar çok az yazılı ürün vermişlerdir. Bu dönemle birlikte yazılı ürünler de çoğalmaya başlamıştır.cemalaksoy.org

11. ve 13.yüzyılda Türk toplumu içinde Arapçayı ve Farsçayı bilen yeni bir aydın zümre doğdu. Bunlar, öğrendikleri Arapça ve Farsçanın yanında bu dillerde meydana getirilmiş edebiyatın etkisinde kaldılar. Bu dönemde ilim ve din alanında Arapça, edebiyat alanında Farsça ağırlık kazandı. Hece ölçüsünün yerini aruz ölçüsü aldı. Eski Türk nazım şekilleri yanında mesnevi ve gazel gibi yeni nazım şekilleri kullanıldı.

Cevap Ver