İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

10. sınıf Türk edebiyatı ders notlarını sizlerle paylaşıyoruz. 10. Sınıf Türk edebiyatı ders müfredatında İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı, sözlü edebiyat dönemi, yazılı edebiyat dönemi, sözlü edebiyat ürünleri, destan, sav, sagu, koşuk konuları ele alınmaktadır. Bu konulara ait ders notlarını cemalaksoy.org sitesinden takip edebilirsiniz.

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI

Türklerin İslam dinine girmeden önce meydana getirdikleri edebiyattır. Bu dönem edebiyatı genel olarak sözlüdür. Yazılı ürün yok denecek kadar azdır.

SÖZLÜ EDEBİYAT

Yazının bulunuşundan önce her toplumda olduğu gibi, Türklerde de kendilerine özgü sözlü edebiyat ürünleri vardı. Bunlar, eski Türk toplumlarının sığır, şölen, yuğ adını verdikleri dini törenlerinden doğan ürünlerdir.

Eski Türkler, genel süre avlarına “sığır”; kurban törenlerine “şölen”; yas, ölüm törenlerine “yuğ” adını verirlerdi.

Bu dini törenler şaman, kam, baksı, ozan adını alan kişiler tarafından yönetilirdi. Büyücülük, müzisyenlik, hekimlik, şairlik gibi nitelikleri olan bu yöneticiler, törenlerde milli sazlarıyla –Oğuzlarda kopuz– bazı destan parçalarını veya koşuk, sagu adı verilen şiirlerini söylerlerdi.cemalaksoy.org

İslamiyet Öncesi Türk Şiirinin Özellikleri

Şiirler hece ölçüsüyle söylenmiştir.

Şiirlerde genellikle yarım uyak kullanılmıştır.

Nazım birimi dörtlüktür.

Dildeki sözcük sayısı sınırlı kalmıştır, yabancı dillerin etkisi yoktur.

Tabiatla içi içe oldukları için sanatçılar benzetmelerde doğadan yararlanmışlardır.

Cevap Ver