İsmet Özel Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserler

İsmet Özel Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

İkinci Yeni doğrultusundaki İlk şiirlerinde özgün duyarlılığı, gözü pek ve yeni bir imge dünyasıyla göze çarpan şair“Evet İsyan”da topladığı şiirleriyle 1960 sonrası toplumcu şiirimizin en ilginç ve seçkin adı olarak belirmiştir. Ataol Behramoğlu ‘la birlikte“Halkın Dostları” dergisini çıkarmıştır.(cemalaksoy.org) Savunduğu sosyalist düşünce çizgisinden 1970’lerde uzaklaşarak İslami düşünceye yönelmiştir.cemalaksoy.org

Eserleri

Şiir: Geceleyin Bir Koşu, Evet İsyan, Cinayetler Kitabı, Celladıma Gülümserken, Erbain, Amentü