İsmet Özel Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

İsmet Özel Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

İlk kitabı “Geceleyin Bir Koşu”yu 1966 yılında, büyük yankılar uyandıran ikinci kitabı “Evet, İsyan”ı ise 1969 yılında yayımlar.

1970’de yakın arkadaşı Ataol Behramoğlu ile birlikte Halkın Dostları dergisini çıkarır.

1974 yılına gelindiğinde ise o zamana dek içerisinde bulunduğu ve savunduğu sosyalist düşünce çizgisini geride bırakarak fikri ve ruhi bir değişim yaşayacaktır. Bu tarihten sonra yazı ve sanat hayatına, İslami düşünce çerçevesinde devam eder. Bu düşünce yapısı aynı zamanda ona yeni sorumluluklar yüklemiştir. Bu sorumluluk bilinci ile 1977’de Yeni Devir gazetesinde günlük fıkralar yazar, yine aynı gazetede Abdullah Çıdamlı takma ismi ile çeviriler yapar.

Şiirlerinde genel düzene karşı bir başkaldırı, dağınıklık ve asi bir tavır ön plana çıkmaktadır.

1985 yılında Milli Gazete’de Cuma Mektupları’na, 1997 yılında ise Yeni Şafak gazetesindeki günlük fıkralarına başlar.cemalaksoy.org

Yazdığı deneme kitabı “Taşları Yemek Yasak” ile Türkiye Yazarlar Birliği deneme ödülünü ve 2005’te üstün hizmet ödülünü kazanır. Halen İstiklal Marşı Derneğinin genel başkanlık görevini yerine getirmektedir.cemalaksoy.org

Eserleri

Şiir: Geceleyin Bir Koşu, Evet İsyan, Cinayetler Kitabı, Celladıma Gülümserken, Erbain, Bir Yusuf Masalı, Of Not Being  A Jew

Düzyazı: Üç Mesele, Zor Zamanda Konuşmak, Taşları Yemek Yasak, Bakanlar ve Görenler, Faydasız Yazılar, İrtica Elden Gidiyor, Surat Asmak Hakkımız, Tehdit Değil Teklif, Sorulunca Söylene, Cuma Mektupları, Tahrir Vazifeleri, Neyi Kaybettiğini Hatırla, 40 Hadis…

Cevap Ver