İstibdat Dönemi Nedir, İstibdat Ne Demektir ?

İstibdat Dönemi Nedir, İstibdat Ne Demektir

İstibdat kelimesinin TDK’ya göre anlamı şudur: “ hiçbir hak, hukuk tanımayan sınırsız monarşi, despotizm, despotluk, baskı yönetimi”

İstibdat Devri ise II. Abdülhamit’in 1878-1908 yılları arasını kapsayan baskı yönetimini ifade eder. Bu dönemde toplumu bir arada tutmak için II.Abdülhamit bazı kısıtlamalar getirmiştir. Bunu yapabilmek için de Osmanlı-Rus Savaşını bahane göstermiştir. Bu dönemde özellikle kültür, sanat alanında baskıcı yönetimin olumsuz etkileri dikkati çeker. Gazeteler kapatılmış, halkın haber alma özgürlüğü tedbir bahanesiyle engellenmiştir.  

Cevap Ver