Karahanlı (Hakaniye) Türkçesiyle Yazılmış Eserler

Karahanlı (Hakaniye) Türkçesiyle Yazılmış Eserler

Türkçenin Karahanlı Dönemine aynı zamanda Hakaniye Türkçesi adı verilmektedir. Hakaniye Lehçesi olarak da bilinen bu dönem Uygurcanın devamıdır. İslami dönemin ilk ürünleri Hakaniye Türkçesi ile yazılmıştır.

  • Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hacip)
  • Divan-ı lügati't Türk  (Kaşgarlı Mahmut)
  • Atabetü'l Hakayık (Edip Ahmet Yükneki)
  • Divan-ı Hikmet (Ahmet Yesevi)

Cevap Ver