Kemal Tahir Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Kemal Tahir Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Sanat yaşamına önce şiir, sonra öykülerle giren sanatçı, yapıtlarının konularını Çankırı, Çorum dolaylarından, cezaevi yaşantılarından, Kurtuluş Savaşı’ndan, eşkıya menkıbelerinden almış; yapıtlarında törelere bağlı köy düzeni ve sorunlarını incelemiş ve eleştirmiştir. Yerli dekor ve renkleri ustalıkla kullanarak gerçek bir Anadolu romanı oluşturmuştur.cemalaksoy.org

Eserleri

Roman: Yorgun Savaşçı, Devlet Ana, Sağırdere, Esir Şehrin İnsanları, Yol Ayrımı, Rahmet Yolları Kesti, Kurt Kanunu, Köyün Kamburu

Öykü: Göl İnsanları

Cevap Ver