Ki Ekinin Yazımı

Ki Ekinin Yazımı

Türkçe dil bilgisi yazım (imla) kurallarıyla ilgili hazırladığımız ders notumuzda ki ekinin yazımı ile ilgili bilgi vereceğiz.

Türkçede görev bakımından üç ki eki vardır. Bu üç “ki”nin yazımı ve okunuşu aynı olmasına rağmen görevi farklıdır. Şimdi bunları tanıyalım.

  • Bağlaç Olan Ki; Bağlaç olan ki ayrı yazılır ve cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulmaz.

Örneğin: Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.

Öyle bir hayat yaşayacaksın ki kimseye muhtaç olmayacaksın.

  • Sıfat Yapan Ki; Sıfat yapan ki bitişik yazılır. Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulur. Sıfat yapan ki cümleye “olan, bulunan” anlamı katar. Sıfat yapan “ki”nin yerine “olan” sözcüğünü getirebiliriz.

Örneğin; Sınıftaki öğrenci dışarı çıktı.(sınıfta olan öğrenci dışarı çıktı)

Evdeki hesap çarşıya uymadı. (Evde olan hesap çarşıya uymadı.)

  • İlgi Zamiri Ki; İlgi zamiri ki bitişik yazılır. cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulur. İlgi zamiri ki, ismin yerini tutar.

Örneğin; Ahmet’in arabası 2015 modelmiş. (Ahmetinki 2015 modelmiş.)

Mustafa’nın kitabını Ali okumuş. ( Mustafa’nınkini Ali okumuş.)

Cevap Ver