Köktürk Yazıtları ’nın Türkler İçin Önemi

Köktürk Yazıtları ’nın Türkler İçin Önemi

  • Türk tarihi hakkında bilgi veren bu anıtlar, Türklere ait ilk yazılı belgelerdir. Köktürk Yazıtları'na (abide, anıt) Orhun Abideleri de denilmektedir.
  • Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin özelliğini taşırlar.
  • Yazıtlarda, Türk adı ilk olarak bir milleti ifade etmek üzere kullanılmıştır.
  • Türk dili ve edebiyatının en eski örneğidir.
  • Türk yazısının en eski yazısı ile yazılmıştır.cemalaksoy.org
  • Türk devlet sistemi, Türk töresi ve yaşam tarzı, Türklerin askeri alandaki çalışmaları, Türklerle Çinliler arasındaki mücadeleler, Türklerin siyasi yapılanması ve teşkilatları hakkında açıklamalara yer verir.
  • Orta Asya kültürünün en açık olarak ifade edildiği belge özelliğini taşırlar.
  • Yazıtlarda, Türk tarihinin araştırılmasına imkan veren, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatlarıyla ilgili bilgiler bulunmaktadır.
  • Yazıtlar, sadece mezar taşları olmayıp, bütün Türk boylarına seslenen siyasi bir beyanname, bir söylev karakterini taşımaktadır.