Kültür Nedir, Kültürün Özellikleri

Kültür Nedir, Kültürün Özellikleri

Türk dili ve edebiyatı 9 ders notlarından kültür nedir, kültürün özellikleri ve kültür çeşitleri konusuyla ilgili hazırladığımız ders notumuz aşağıdadır.

Bir toplumun tarihsel süreç içerisinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir.

Kültür, bir toplumun kimliğini oluşturur, onu diğer toplumlardan ayırır. Bu nedenle kültür, bir toplumun yaşama ve düşünme tarzı olarak açıklanabilir.

Kültürler arasındaki farklılığın en önemli nedenleri dil, din ve coğrafi bölgelerdir. Coğrafi bölgelere bağlı olarak ortaya çıkan iklim de kültür farklılığı yaratan etkenlerdendir.

Kültür genel olarak iki ögeden oluşur:

Maddi Kültür Ögeleri: Mimari eserler, giysiler, her türlü araç gereç…

Manevi Kültür Öğeleri: İnanışlar, gelenekler, normlar, düşünce biçimleri…

2 YORUMLAR

Cevap Ver