Kültürü Oluşturan Unsurlar

Kültürü Oluşturan Unsurlar

Dil; Kültür, unsurların başında gelir. Kültüre ait bütün unsurları bünyesinde barındırır. Her millet yaşayışını dile yansıtır ve kültür ögeleri dil aracılığı ile yansıtılır.

Din; İnanışların milletlerin yaşamındaki etkisi açıktır. Bu sebeple din de kültürü oluşturan önemli unsurlardandır.

Gelenek-Görenek; Yazılı olmayan bu kanunlar, toplumun yaşayışı üzerinde etkilidir. İnsanların davranışlarını düzenler. Her toplum kendi gelenek ve göreneklerine göre bir yaşam tarzı oluşturur. Bu da kültürün bir parçası olur. Bu açıdan bakıldığında kültürün ulusal bir kimlik taşıdığı söylenebilir.

Sanat; Bir millete ait duygu, düşünce ve zevklerin yansıması olan sanat, o milletin güzeli bulma ve yaratma çabasıdır. Bu kültür unsuru resim, heykel, müzik, edebiyat vb. kollara ayrılır.

Dünya Görüşü; Bir milletin fertleri olarak bir tutum, zihniyet ve davranış bakımından ortak özellik gösterir. Bu ortak tutum ve davranışlar milletin ortak dünya görüşünü meydana getirir.

Tarih: Bir milletin ortak yaşanmışlıklarıdır. İnsanlar arasında kader birliğini temsil eder, kültür tarihsel bir süreç içinde oluşur.

Cevap Ver