Kutadgu Bilig Sembolik Kişiler ve Özellikleri

Kutadgu Bilig Sembolik Kişiler ve Özellikleri

İslami Dönem Türk Edebiyatının ilk eserlerinden Yusuf Has Hacip tarafından yazılan Kutadgu Bilig, Türk edebiyatında yazılan ilk mesnevidir. Bu mesnevide dört ana kahraman vardır. Bu dört karakter sembolik kişilerdir. İdeal devlet yönetiminden bahseden bu eserde devlet adamlarına öğütler verilmiştir.

Kutadgu Bilig'deki sembolik karakterler şunlardır:

  • Kün Togdı— Hükümdar—- Kanun, Adalet
  • Ay Toldı— Vezir— Mutluluk, Saadet
  • Ögdülmiş— Vezirin Oğlu— Akıl
  • Odgurmuş— Vezirin Oğlunun Arkadaşı— Akıbet, Hayatın Sonu

Cevap Ver