Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 106-109-110-111-112-113

Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 106-109-110-111-112-113

Anlatmaya Bağlı Metinler ( Roman)

Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 109

Metin-İnceleme

1.Etkinlik

2)Romandan alınan bu metin, olaylardaki gerilimin en yüksek olduğu bölümlerden biridir.

3)Metnin teması  “yasak aşk”tır.

4)Aşk-ı Memnu romanında temel olay Bihter’in Adnan Bey’le evlenmesidir.

5)Kişiler: Bihter, Behlül, Adnan Bey, Nihal, Beşir, Firdevs Hanım

Temel özellikleri:

Adnan Bey: İyi niyetli, evine ve çocuklarına bağlı bir baba

Bihter: Hırslı, zenginlik düşkünü, ahlaki olarak zayıf bir kadın

Behlül: Eğlenceye düşkün, ahlak olarak Adnan Bey’le zıt niteliklere sahip bir genç

Nihal: Aşırı duygusal sinirli

Beşir: İçe kapanık, hasta, zayıf bir uşak

Firdevs Hanım: Para ve zenginlik uğruna kızını kullanan, aç gözlü, çıkarcı ve duygusuz bir anne

Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 110

6)Adnan Bey Bihter Hanım’a gönülden bağlıdır. Bir dediğini iki etmez. Bihter Adnan Bey’i seviyor gibi görünür. Fakat Behlül’le yasak aşk yaşar. Nihal, Behlül’e duyduğu hayranlığın aşka dönüştüğünü sonradan anlayacaktır. Beşir ise Nihal’i sevmektedir. Firdevs Hanım ise olayları yöneten asıl güçtür.

7)Metin kişilerinden olayların akışına en çok yön veren Firdevs Hanım’dır.

8)Metin kişileri, metnin yazıldığı dönemi yaşayan gerçek kişiler değildir. Bunlar, dönemin belli kesimlerinde yaşayan insanların birer prototipi, birer örneğidir.

10)Göksu, Adnan Bey’in aldandığı, kandırıldığı bir mekandır. Konak ve konağın içindeki eşyalar  kişilerin karakter özellikleriyle uyumludur.

11)Romanda anlatılan olayların gerçekleştiği zaman dilimi 19.yüzyılın sonlarıdır. Romanda kronolojik zaman kullanılmıştır. Olaylar birbirini takip eder niteliktedir. Romanda tarihsel ifadelere açık bir şekilde yer verilmemiştir. Aşk-ı Memnu’da önemli olan figürler arasındaki duygusal yaklaşmalar ve uzaklaşmalardır.

12)Roman yapı ve anlam bakımından kendi içinde bir bütünlük oluşturmaktadır.

13)Metnin teması insana özgü bir gerçeklik duygusu uyandırıyor.

Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 111

14)Anlatıcı: Üçüncü tekil kişidir. Verilen metinden de anlaşılacağı üzere, anlatıcı, romanın olay örgüsü, kişiler, zaman ve mekan unsurlarının belirli bir temaya göre bir araya gelip bir anlam kazanmasındaki temel taşıdır. Başka bir ifadeyle okurun gözleri durumundadır.

Anlatıcının bakış açısı: İlahi bakış açısı

Anlama Yorumlama

2)Metinde anlatılanların günümüzde yaşanması mümkündür.

3)Ait olduğu gelenek: Servetifünun hikaye geleneği

Geleneğin nitelikleri: Dil ağır ve süslüdür.

Bireysel konular ele alınır.

Realist bir anlayışla kaleme alınır.

Roman kahramanları genellikle karamsar, yalnız problemli kişilerdir.

Olaylar genellikle konak, yalı gibi kapalı alanlarda geçer.cemalaksoy.org

4)Realizm

3.Etkinlik

 

Tanzimat romanı (1.Kuşak)

Tanzimat romanı (II.Kuşak)

Servetifünun romanı

Farklılıklar

Yazılan öykü sayısı fazla olmasına rağmen öykü tekniği henüz gelişmemiştir.

Öykü türünde romantizmin etkileri görülür.

Öykü yazarı kendini gizlemeyip olayın akışına müdahale eder

Öyküler öğretici ve öğüt vericidir.

Sade bir dil kullanma amacı vardır.

Kölelik, cariyelik gibi  toplumsal konulara yer verilir.

Roman tekniği henüz gelişmemiştir.

Dönemin romanları üslup ve kurgulanış bakımından zayıftır.

Romanlarda şiire göre daha sade bir dil kullanılır.

Romanlarda romantizmin etkileri görülür. Roman yazarı kendini gizlemez, okuyucuya hayat dersi veren  bir hoca tavrı takınır.

Toplumsal ve tarihi konular ile Doğu-Batı ikilemini işlediler.

Roman karakterleri bilgili, aydın ve ideal tiplerdir. Başkahramanlar genellikle lider kişiliğe sahiptir.

Olaylar genellikle İstanbul’da geçer. Tarihi romanlarda ise farklı ülkeler görülür.

 

Az sayıda öykü yazılmış ancak öykü tekniğinde ilerleme kaydedilmiştir.

Öykülerde realizmin etkileri görülür.

Öykü dili roman diline göre biraz daha sadedir.

Bireysel konulara yer verilir.

Romancılık tekniği birinci döneme göre gelişmiştir.

Üslup ve kurgulanış bakımından Batı edebiyatına yaklaşılmıştır.

Roman dili şiire göre sadedir.

Romanlarda realizmin ilk etkileri görülür. (Araba Sevdası) Roman yazarları kendilerini gizler.

Bireyin Doğu-Batı kültürleri arasındaki ikilemi ve çelişkilerinin yanı sıra aşk, arkadaşlık, aile ilişkileri gibi bireysel konulara yer verdiler.

Dönemin roman karakterleri İstanbul’un seçkin ve kültürlü kesiminden seçilir.

Olaylar İstanbul’un seçkin ve kültürlü kesiminden seçilir.

Olaylar İstanbul’da geçer.

 

Batılı anlamda modern romancılık başlamıştır.

Romanlar her yönüyle Batı edebiyatının seviyesini yakalamıştır.

Roman dili şiire göre sadedir, ancak önceki kuşaklara göre daha süslü ve ağırdır.

Uzun betimlemelere, ruh tahlillerine yer verilmiştir.

Realizmle birlikte natüralizmin etkisi romanları güçlü bir şekilde etkiler. Romanlarda dil ağır, konular bireysel olsa da anlatım gerçekçidir.

Bireysel duyarlılıklara  ağırlık verdiler. İnsanın hayal dünyasına sığınması aşk, kıskançlık, entrika, bunalımlar, çöküşler romanların konularından bazılarıdır.

Roman karakterleri genellikle İstanbul’un zengin kesimindendir. Karakterler batılı yaşam tarzı ile geleneksel kültür arasında bocalayan, kaçış psikolojisi yaşayan bunalımlı tiplerdir.

Olaylar İstanbul’da ve genellikle konaklarda geçer.

Benzerlikler

İki dönemin hikaye ve romanları Fransız edebiyatının etkilerini yansıtır.

Eserlerin yapı özellikleri aynıdır.

Olaylar genellikle İstanbul’da geçmektedir.cemalaksoy.org

Dil ve anlatım özelliği eserlerde farklılık göstermekle birlikte  genellikle ağır bir dil kullanılmıştır.

Hikaye ve romanlar kitap şeklinde basılmamış, gazete ve dergilerde parça parça yayımlanmıştır.

 

Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 112

4.Etkinlik

 

Felatun Bey ile Rakım Efendi

Aşk-ı Memnu

Dil

Dönemine göre daha sade bir dili vardır.

Dil oldukça ağırdır. Süslü ve sanatlı bir dil dikkatçeker.

Tema

Yanlış Batılılaşma

Ahlaki çöküş

Olay örgüsü

Felatun Bey’in önceleri zevk ve eğlenceyle geçen günleri zaman geçtikçe biter ve sonunda her şeyini kaybeder.

Adnan Bey’in mutlu ve huzurlu yuvası genç karısı ile züppe yiğeninin ahlaksızlıkları sonucu dağılır.

Anlatım tarzı

Yazar olayların akışını keserek okuyucuya açıklamalar yapar.

Yazar realisttir. Olaylara karışmaz, nesnel davranır.

 

Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 113

Ölçme ve Değerlendirme  Cevapları

1)YDYDYDD

2)D

3)C

4)C

5)Mehmet Rauf, Halit Ziya Uşaklıgil

6)Saffet Ziya: Salon Köşeleri

Hüseyin Cahit Yalçın: Hayal İçinde

Ahmet Hikmet Müftüoğlu: Çağlayanlar

Halit Ziya Uşaklıgil: Mai ve Siyah

Mehmet Rauf: Eylül

Lider Yayınları 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 114-115 Cevapları İçin Tıklayınız.

8 YORUMLAR

  1. […] Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa Yıldırım Yayınları 11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 106-108-109-112-113-114-115 Yıldırım Yayınları 11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 100-102-103-104-105 2014-2015 Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 93-98-99-101-102-103-104 Öğün Yayınları 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 132-133-134-135-136-137-138-139 2014-2015 Ekoyay Yayınları 9. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 127-130-132-135-139-140-141-144-146-147-148 Cevapları […]

Cevap Ver