Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 116-118

Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 116-118

Fecriati Topluluğu (1909-1912)

Hazırlık Çalışması

Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 116

1.Etkinlik

Fecriati topluluğunun oluşmasını sağlayan sosyal, siyasi, kültürel ortam için tıklayınız.

Metni- İnceleme

1)Metinden hareketle Fecriati sanatçılarının yalnızca edebiyat ve sanatı geliştirmek olduğunu, bunun amacı dışındaki sosyal, siyasi koşullarla ilgilenmediklerini söyleyebiliriz.

2)Metinden hareketle Fecriati topluluğunun hedefleri;

Dilin, edebiyatın, edebi ve sosyal ilimlerin ilerlemesine yardımcı olmak gerekir.cemalaksoy.org

Fikir tartışmaları yaparak düşüncelerin aydınlatılması sağlanmalıdır.

Doğu-Batı edebiyatları kaynaştırılmalı ve bir sentez oluşturulmalıdır.cemalaksoy.org

Topluluğun ortaya çıkardığı edebi ürünleri ihtiva eden bir kütüphane kurulmalıdır.

Memleketin sanata ve edebiyata olan ihtiyacını acilen karşılamak lazımdır.

Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 118

2.Etkinlik

Daha çok şiirde başarılı olmuşlardır.cemalaksoy.org

3.Etkinlik

a)Ahmet Haşim, Tahsin Nahit, Emin Bülent Serdaroğlu, Celal Sahir Erozan, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Faik Ali Ozansoy, Mehmet Behçet

b)Sembolizm, empresyonizm

c)Fecriati şiiri, gerek ölçü gerek tema gerekse duyuş ve hayal bakımından Servetifünun şiirinden pek farklı değildir. Fecriaticiler de romantik ve melankolik duygular içindedirler. Hatta maraziliği daha ileri götürmürlerdir.

Servetifünuncular siyasal baskılar altındayken Fecriaticiler nispeten özgürlük içindeydiler. Aralarındaki temel ayrılık, Fransız sembolistlerini Fecriaticilerin daha yakından izlemeye çalışması ve bunda da bir miktar başarıya ulaşmalarıdır.

Sembolist şiirlerde görülen karamsarlık ve hassasiyet, Fecriati şiirini de oldukça etkilemiştir. Onlar, ilk kez Servetifünun şiirinde uygulanan serbest müstezat nazım şeklini daha da serbest hale getirerek Fransız sembolizmindeki serbest nazma benzetmişlerdir.

Dil olarak da Servetifünun şiirinden farklı bir anlayışa sahip değildir. Hatta Arapça ve Farsçadan yeni kelimeler almışlar, şiir dilini konuşma dilinden daha da uzaklaştırmışlardır.

Hikaye ve roman yazarları: Cemil Süleyman, İzzet Melih

Tenkit(Eleştiri): Şahabettin Süleyman, Köprülüzade Mehmet Fuat, Müfit Ratib

Ölçme ve Değerlendirme

1)1909-1912

2)YDD

3)B

Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 119-120-121-122-123 İçin Tıklayınız.

5 YORUMLAR

  1. […] Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 116-118 Paşa Yayınları 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 111-112-113-114 Cevapları Paşa Yayıncılık 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103 Cevapları Lider Yayınları 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 114-115 Mevsim Yayınları 12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 112-113 Mevsim Yayıncılık 12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 114-115-116-117-118-119-120 […]

Cevap Ver