Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 14-16

Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 14-16

cemalaksoy.org11. Sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevaplarını paylaşmaya devam ediyor. Lider yayıncılık 11. Sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevaplarının 14, 18. sayfa sorularını sizler için çözdük. Bizi takip edin.

 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı 14. Sayfa Cevapları

Öğretici Metinler

1.Etkinlik

Makale, eleştiri, biyografi, anı, fıkra, deneme

2. Etkinlik

İlerici, çağdaş, özgürlükçü, toplumun huzur ve güvenliğini ekonomik refahını önemseyen, bilim, teknik ve sanata önem veren bir siyasi ve sosyal yapılanmadır. cemalaksoy.org

 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı 14. Sayfa Cevapları

1)Romalılarda hükümetin düşünce ve işlerini halka duyurmaları için memurlara yazdıkları evraklar. Venedik’te ilk gazetenin çıkarılması.

2)Öğretmek, bilgi vermek, yönlendirmek

3)Gazetecilik eskiye dayanan ve sürekli gelişen bir alandır.

4)Metnin türü mülakattır. Tanzimattan önce bu türde eser verilmemiştir.

5)Gazete, bilimsel eser, jurnal, müze, neşretmek(yayımlamak), millet, hükümet, kalem vasıtası, memur, senato

6)Düşünce ve bilginin aktarılmasına kolaylık sağlamak, anlatımı daha anlaşılır kılmak amacıyla kullanılmıştır.

7)Metne göre gazete bilimsel ve sanatsal konulara duyulan merakın giderilmesi ihtiyacını karşılamak üzere ortaya çıkmıştır.

4.Etkinlik

Metinde, metnin yazıldığı dönemin önemli bir konusu olan gazetecilik ele alınmıştır.

5. Etkinlik

Gazete türü makale, deneme, fıkra, eleştiri gibi öğretici metinlerin kaleme alınıp okuyucuya aktarıldığı bir iletişim aracıdır.

Lider Yayınları 11. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 18 Cevapları İçin Tıklayınız.

Cevap Ver