Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 145-146-147

Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 145-146-147

Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir

Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 145

Hazırlık Çalışması

1)Mehmet Emin Yurdakul’un sanat anlayışı hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Metni-İnceleme

1)Şiirin dizeleri on beş heceden oluşmaktadır.

2)Şiirin hece ölçüsüyle yazılmış olması, onun halk şiiri geleneğinden yararlanılarak kaleme alındığını gösterir.

3)Tema etrafında örgülenen bölümler üçer dizeden oluşmuştur. Bu nazım birimine bent denir.cemalaksoy.org

4)

 

Redif

Uyak

Birinci

Redif yok

Um: tam uyak

Ar: tam uyak

İkinci

-mez

Um: tam uyak

-sil: zengin uyak

Üçüncü

Redif yok

Et: tam uyak

Dördüncü

Redif yok

Uk: tam uyak

 

6)Şiirde sade bir dil kullanılması akıcı ve coşkulu bir söyleyişin oluşmasına katkı sağlamıştır.

8)Şaire göre bir milletin duygularını, beklentilerini, acılarını en iyi biçimde haykırıp dile getirecek kişiler şairlerdir.

9)Zaman dişlerinden kam damlayan bir canavara benzetilmiştir. Bu benzetmede “benzetilen” öğesi belirtilmemiştir. Dolayısıyla bu bir istiaredir.

10)Şair, toplumu sahipsiz, çaresiz bir öksüz çocuğa benzetmektedir.

11)Metinde kullanılan ses ve imgeler şairin vurgulamaya çalıştığı “bağımsızlık” düşüncesini ifade edecek biçimde örgülenmiştir.

12)Bağımsızlık teması işlenmiştir.

13)Şiirin teması evrensel bir nitelik taşımaktadır.

14)Şiirin yazıldığı dönemde Osmanlı Devleti yıkılma ve parçalanma tehlikesiyle karşı karşıyadır.cemalaksoy.org

Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 146

Anlama Yorumlama

2)Metin, hece ölçüsüyle yazılmış olması bakımından halk şiirine, duygu ve düşüncelerin aktarılışı yani söyleyiş özellikleri ve kullanılan imgeler bakımından modern şiire yakındır.

3)Şiir, sade bir dil ve hece ölçüsüyle yazılması ve toplumsal bir temayı işlemesi bakımından Edebiyatıcedide şiirinden ayrılır. Şiirin Edebiyatıcedide şiirine yakınlık gösteren tek özelliği imgelere sıkça yer vermesidir.

4)Osmanlı Devleti’nin yıkılmak üzere olduğu dönemdeki sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel ortamla ilgilidir.

5)Mehmet Emin Yurdakul, şairlerin kendi toplumlarının acılarını ve beklentilerini dile getirmek zorunda olduklarını düşünür. Ona göre her şair haksızlık karşısında haykırmalı, milletin bağımsızlığı için çabalamalıdır.cemalaksoy.org

6)Şair, Milli Edebiyat akımının başlamasında önemli bir role sahiptir.

Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 147

Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

1)sade dil, Mehmet Emin Yurdakul

2)DYD

3)C

4)D

5)E

Ortaöğretim Türk Edebiyatı 11. Sınıf Ders Kitabı Lider Yayınları Sayfa 148-150-151 Cevapları İçin Tıklayınız.

6 YORUMLAR

  1. Sayfa 146: 1. Sorunun cevabı bu şekilde verilebilir.

     

    1911-1923 yılları arasında Türk milleti pek çok savaş yaşamıştır. Türk milletinin vatanı ve bağımsızlığı tehlikeye düşmüştür. Şiirin teması olan “bağımsızlık” bu yıllar arasında toplumun uğruna mücadele ve savaş verdiği bir değer olmuştur.

Cevap Ver