Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 10-12-13 Cevapları

Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 10-12-13 Cevapları


Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Cemal Aksoy'un hazırladığı 11. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevaplarıcemalaksoy.org adlı sitemizden takip edebilirsiniz.  

 Lider Yayınları 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 10

3. Etkinlik

11. sınıf türk edebiyatı kitap cevaplarıYenileşme hareketlerini topluma anlatmak, yeni kavramları öğretmek, Batı’daki gelişmelerden haberdar etmek

1860 yılında başlamıştır.

Hazırlık Çalışması

Metni-İnceleme

 Lider Yayınları 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 12

1)Tanzimat Fermanı, Osmanlı’nın kaybettiği topraklarla birlikte azalan eski gücüne yeniden kavuşmak, Batılı devletlerin desteğini kazanmak, modern bir ordu sistemini kurmak, değişen dünya düzenine ayak uydurmak istemesi nedeniyle ilan edilmiştir.

2)Tanzimat Fermanı ile devlet-kişi ilişkisinde ekonomi, hukuk ve sosyal haklar gibi alanlarda bir ilerleme esas alınmışsa da aydınların etkisiyle daha çok Fransız tarzı giyim kuşam modası ve eğlence hayatı yaygınlaşmıştır.

3)Tanzimat Dönemi’nin tanınmış edebiyatçılarının çoğu Avrupa devletlerini, özellikle Fransa’yı ziyaret etmiş, burada bir süre kalmış, eğitim görmüş kişilerdir. Hemen hepsi Fransızcayı da bilmektedir. İlk Tanzimat yazarları arasında asker kökenli edebiyatçıların çok olması o dönemde askerlerin aynı zamanda aydın olmaları ile ilgilidir.

4)Tanzimat Dönemi’nin en önemli kültür ve sanat muhiti Beyoğlu’dur.cemalaksoy.org

Metni İnceleme

1)Metne göre Tanzimat’la başlayan yenileşme hareketlerinin yansımaları 1860’ta Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayımlanmasıyla başlayan yeni edebiyat akımıyla ortaya çıkmıştır.

2)Tanzimat’la başlayan yeni fikirlerin, kavramların, sosyal ve siyasi ortamın topluma iletilme gereksinimidir.

3)Edebiyatta yenilik hareketleri daha çok düzyazı türlerinde kendini göstermiştir. Gazetenin sağlamış olduğu imkanlar dahilinde makale, fıkra, deneme, eleştiri gibi türlerde yazılan eserler topluma ışık tutmuştur.

Anlama Yorumlama

5. Etkinlik

Tanzimat döneminde getirilen yenilikler sınırlı bazı düzenlemeleri kapsamıştır. Örneğin devletin yönetim sistemi, insanların hak ve hürriyeti konularında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

 Lider Yayınları 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 10

Ölçme ve Değerlendirme Sorularının Cevapları

1)DDY

2)Tanzimat Fermanı, Mustafa Reşit Paşa, II.Mahmut, III.Selim, aile ve sosyal

3)C

Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 14-16 Cevaplarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

2 YORUMLAR

Cevap Ver