Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 14-22 Cevapları

Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 14-22 Cevapları

cemalaksoy.org, 11. Sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevaplarını paylaşmaya devam ediyor. Lider yayıncılık 11. Sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevaplarının 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21,22. sayfa sorularını sizler için çözdük. Bizi takip edin.


 Sayfa 14

Öğretici Metinler

1.Etkinlik

Makale, eleştiri, biyografi, anı, fıkra, deneme

2. Etkinlik

İlerici, çağdaş, özgürlükçü, toplumun huzur ve güvenliğini ekonomik refahını önemseyen, bilim, teknik ve sanata önem veren bir siyasi ve sosyal yapılanmadır. cemalaksoy.org

Sayfa 16

1)Romalılarda hükümetin düşünce ve işlerini halka duyurmaları için memurlara yazdıkları evraklar. Venedik’te ilk gazetenin çıkarılması.

2)Öğretmek, bilgi vermek, yönlendirmek

3)Gazetecilik eskiye dayanan ve sürekli gelişen bir alandır.

4)Metnin türü mülakattır. Tanzimattan önce bu türde eser verilmemiştir.

5)Gazete, bilimsel eser, jurnal, müze, neşretmek(yayımlamak), millet, hükümet, kalem vasıtası, memur, senato

6)Düşünce ve bilginin aktarılmasına kolaylık sağlamak, anlatımı daha anlaşılır kılmak amacıyla kullanılmıştır.

7)Metne göre gazete bilimsel ve sanatsal konulara duyulan merakın giderilmesi ihtiyacını karşılamak üzere ortaya çıkmıştır.

4.Etkinlik

Metinde, metnin yazıldığı dönemin önemli bir konusu olan gazetecilik ele alınmıştır.

5. Etkinlik

Gazete türü makale, deneme, fıkra, eleştiri gibi öğretici metinlerin kaleme alınıp okuyucuya aktarıldığı bir iletişim aracıdır.

Sayfa 18

1)Okuduğumuz metin dört birim(paragraf) halinde yazılmıştır.

2)Metnin yazılış amacı okuyucuyu aydınlatmak, bilgilendirmektir.

3)Merkezi otorite kendi ihtiyaçlarını daha önceden Takvim-i Vekayi, Ceride-i Havadis, gibi resmi ve yarı resmi gazetelerle halka duyurmaktaydı. Ancak ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval gazetesinin çıkarılmasına izin verme konusunda devlet devlet yönetimi tereddüt etmiştir. Bunun nedeni, yazarların halkı merkezi otorite dışında farklı siyasi yapılanmalara (demokrasi gibi) yöneltmeleri şüphesiydi. Şinasi, devletin bütünlüğüne ve padişahın otoritesine karşı hiçbir yazı yazmayacaklarını garantisini verdikten sonra gazetesini basmak için izin alabilmiştir.

4)Tanzimat’la birlikte Osmanlı devlet sisteminde ayanlar meclisi kurulmuş ve padişah bazı yetkilerini bu meclise devretmiştir.

6)Tanzimat dönemi öğretici metin(makale) geleneğine uygun olarak yazılmıştır.

7. Etkinlik

Şinasi’nin Fikri ve Edebi Yönü: Çağdaşlarına göre dili daha sadedir. Çok yönlü bir sanatçıdır. Dil konusunda çalışmalar yapmıştır. Gazeteciliğin öncülerindendir. Tiyatromuzun ilk örneklerini yazmıştır. Batı dillerinden çok sayıda eser çevirmiştir. Şiirleri sanat yönünden zayıftır.

Yazar-Eser İlişkisi: Şinasi, topluma yeni düşünceleri tanıtmak, yeni ufuklar açmak ve Batılı düşüncelerini Osmanlı’nın kültür değerleriyle  bağdaştırarak topluma benimsetmek amacıyla Tercüman-ı Ahval gazetesini çıkarmıştır. Halkın kolay anlaması için sade ve sanatsız bir dili tercih etmiştir. Cemal Aksoy

Sayfa 21

Sayfa 22

Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

1)DYD

2)Çin’de, İtalyanca, Fransızca, Tercüman-ı Ahval gazetesi

Ana düşünce: Gazete, bir toplumun gelişmesi için önemli bir araçtır.

Türü: Makale

4)Atatürk basını, milletin hafızası, sesi ve dünyaya açılan penceresi olarak görmektedir.

 


 


Tema


Dil ve Anlatım


Nazım Biçimi


Divan edebiyatına özellikler


Temanın ele alınmasında “bülbül” imgesine yer verilmiştir.


“âlem-i pür mihnet, hâil, ten kafesi” gibi ifadeler divan şiiri geleneğini yansıtan ağır ve süslü kelimelerdir.


Murabba, divan şiiri


Tanzimat’la gelen yenilikler


Bülbül, divan şiiri zihniyetinde güle aşıktır. Bu şiirde ise toplumsal bir kavram olan “hürriyet”e aşıktır. Hürriyet kavramı yeniliktir.


Dil, tam olmasa da halkın diline yaklaşmış, nispeten sadeleşmiştir. Şair, öğretici metinlere özgü bir anlatım sergilemektedir. Söyleyiş, nesre yakındır.


Nazım biçimi yönünden bir yenilik yoktur.

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı 24-35 Cevapları İçin Tıklayınız.

 

Cevap Ver