Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 47-57 Cevapları

Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 47-57 Cevapları

Sayfa 47

Göstermeye Bağlı Edebi Metinler (Tiyatro Metinleri)

1.Metin: Şair Evlenmesi

2.Etkinlik

1)Metnin kahramanları Şair Müştak Bey, Hikmet Efendi, Kumru Hanım, Sakine, Ziba Dudu, Habbe Kadın, Ebullaklaka, Atak Köse, Batak Ese’dir. Bu kahramanların her biri ait olduğu sosyal çevrenin özelliklerini yansıtacak şekilde davranış sergiler ve konuşur.

2)Metnin Olay Örgüsü;

Müştak Bey’in gelinle karşılaşmadan önce heyecanını ve Kumru Hanım’a duyduğu aşkı arkadaşı Hikmet Efendi’ye anlatması

Müştak Bey’in Kumru Hanım zannettiği gelinin Kumru’nun evde kalmış ablası olan Sakine Hanım çıkması

Başta Ebullaklaka olmak üzere mahalle halkının gelin evindeki münakaşaya şahit olmasıcemalaksoy.org

Hikmet Bey’den rüşvet alan Ebullaklaka’nın bu yanlışlığı düzeltip Müştak Bey ile Kumru Hanım’ı nikahlaması

3)Olayların geçtiği mekan, Kumru Hanım’ın evinin bulunduğu bir mahalledir.

4)Metinde anlatılan olay, 19. Yüzyıl İstanbul’un sosyal ve kültürel özelliklerini yansıtmaktadır. Metindeki zaman ile yaşanılan zaman arasında uyum vardır.

5)Metinde Müştak Bey’in saflığı ile Atak Köse ve Batak Ese adlı karakterlerin konuşmaları mizahi unsurlar olarak kullanılmıştır.

6)Metnin iletisi: İnsanlar birbirlerini iyice tanıyıp sevdikten sonra evlenmelidir.

7)Olaylar gerçek hayatla uygunluk gösterir.

8)Metnin konusu, dönemin önemli toplumsal sorunlarından biri olan “görücü usulüyle evlenme” üzerine kurulmuştur.(cemalaksoy.org) Bir töre komedisi olan bu eser, genç kızların ve erkeklerin kendi istekleri doğrultusunda evlenmeleri gerektiğini vurgulamak için yazılmıştır.

Sayfa 50

3. Etkinlik

10)Metin kişilerinin taşıdığı karakter özelliklerine sahip insanlara günlük yaşamda rastlayabiliriz.

11)Oyun, toplumdaki görücü usulüyle evlendirmelerin gençler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekme amacıyla yazılmıştır.

12)Şinasi’nin bu konuyu ele almış olması, yaşadığı dönemde kızlara evlilik konusunda karar ve tercih hakkının verilmediği gerçeğini ortaya koymaktadır.

4. Etkinlik

Şinasi

Fikri ve Edebi Yönü

Eserle İlişkisi

“Sanat toplum içindir” anlayışına sahiptir.

Eserlerinde toplumu aydınlatmayı amaçlamıştır.

Halkın kültürüne, zevkine, diline önem verir.

Sade bir dil kullanır.

Batı kültürünün olumsuz yönlerini eleştirir.

Halk içinde sürdürülen yanlış inanışların olumsuz etkilerini ortaya koyar.

 

Dönemin önemli toplumsal sorunlarından biri olan görücü usulü evlenmeyi eleştirir. Ayrıca Batılı kültüre kendini kaptırmış kişilerin toplumun gerçeklerinden nasıl ulaştıklarını, topluma nasıl yabancılaştıklarını anlatmaya çalışır.

 15)

 

Dil ve Anlatım Özellikleri

Şair Evlenmesi

Kolayca anlaşılabilecek sade bir dil kullanılmıştır. Kişiler kendi sosyal çevrelerine göre konuşturulur. Atak Köse ile Batak Ese’nin Anadolu ağzıyla konuşturulması Tanzimat eserlerinde bir ilktir. Bu, Şinasi’nin Anadolu ağızlarını önemsediğini gösterir.

 

Sayfa 51

2.Metin: Zavallı Çocuk

Sayfa 55

1)Metnin kişileri ve özellikleri;

Ata

Halil Bey’in yeğeni, 19 yaşındadır. Küçük yaştayken anne babasını kaybettiğinden Halil Bey onu kendi ailesine almış ve okutmuştur. Tıbbiyede okumaktadır.

Şefika

Halil Bey’in 14 yaşında kızıdır. Ailenin borçlarından kurtulması için kendisinden yaşça çok büyük olan biriyle evlendirilmesi kesinleşince verem hastalığına tutulur ve Ata’yı sevdiğini itiraf eder.  Duygusal ve fedakar bir kızdır.

Halil Bey

Şefika’nın babası, Ata’nın amcasıdır. Eskiden zengin olan Halil Bey, her şeyini kaybetmiş ve borç batağına düşmüştür.

Tahire Hanım

Şefika’nın annesidir. Hırslı ve servet düşkünü bir kadındır. Şefika’nın Ata’yı sevmesi onun için bir felakettir.

 

2)Metnin Olay Örgüsü;

Şefika’nın Tahire Hanım’a Ata’yı sevdiğini söylemesi

Tahire Hanım’ın hiddetlenmesi ve Şefika’nın Paşa ile evlenmesi halinde hem çok mutlu olacağını hem de ailesinin borçlarından kurtulacağını söylemesi

Ailesini bu kötü durumdan kurtaracak tek çarenin Paşa ile evlenmesi olduğunu anlayan Şefika’nın kendini feda edercesine bu evliliği kabul etmesi

Şefika’nın hastalanması, Halil Bey’in Ata’yı çağırması

Şefika’nın Ata’yı görünce yanına çağırması ve her şeyi itiraf etmesi, Ata’nın da kendi duygularını anlatması

Şefika’nın öleceğini anlayan Ata’nın eczaneden bir zehir getirerek içmesi ve Şefika’nın yanına sokularak can vermesi, ardından Şefika’nın ölmesi

3)Metindeki olayların yönünü değiştiren en önemli karakter Tahire Hanım’dır. Tahire Hanım’ın Şefika’yı 38 yaşında bir paşaya vermek ve paşanın servetiyle borçlardan kurtulmak arzusu, Şefika ile Ata’nın canına sebep olmuştur.

4)Metinde anlatılan olaylar Halil Bey’in konağında geçmiştir.

5)Metindeki zaman, metnin kurgusuna uygundur.

6)Metnin iletisi: Servet uğruna çocuklarımızın geleceğine yön vermeye kalkarsak onlara büyük acılar yaşatabiliriz. Metnin iletisi, eserin yazıldığı dönemin sosyal ve kültürel ortamını yansıtmaktadır.

7)Metinde toplumsal yaşamın önemli sorunlarından biri ele alınmıştır. Bu sorun gerçekten yaşanan bir sorundur. Metinde anlatılanlar gerçeklikle ilişkilendirilebilir.

8)”Zavallı Çocuk” adlı metnin yazılış amacı, ebeveynlerin kendi çıkarları ve hırsları uğruna gencecik kızlarını ve oğullarını sevmedikleri kişilerle evlendirmek suretiyle mutsuzluğa terk etmelerinin ne kadar zalimce bir tutum olduğuna dikkat çekmektir.

6. Etkinlik

9)Şefika ile Ata’nın ölmeden önce aralarında geçen konuşmalar dram özelliğini göstermektedir.

10)Metin kişileriyle günümüzde karşılaşmak mümkün değildir ancak bu kişilere karakter yönünden benzeyen kişilere rastlayabiliriz.

11)Metindeki kişilerin duyguları, eğilimleri, karakter özellikleri metnin iletisinin şekillenmesine yardımcı olmuştur.

12)

 

Dil ve Anlatım Özellikleri

Zavallı Çocuk

Şinasi’nin tiyatro eserine göre daha ağır ve süslü bir dili vardır. Kişiler arasındaki diyaloglarda duygusallığa aşırı biçimde yer verilmiştir.

Sayfa 56

Anlama Yorumlama

8. Etkinlik

Tanzimat Dönemi’nde Fransız edebiyatından yapılan tiyatro çevirileri, yerli tiyatronun şekillenip gelişmesinde önemli bir role sahiptir.

9.Etkinlik

Şair Evlenmesi, geleneksel oyunların etkilerini taşımaktadır. Şinasi yenileşme dönemi yazarlarından olsa da Türk edebiyatı ve kültürü hakkında araştırmalar yapmış, halk edebiyatını yeni edebiyatla birleştirmeye çalışmıştır. Zavallı Çocuk tiyatrosu daha çok dram özelliği taşımaktadır. Oyunda yerel ve geleneksel unsurlar yoktur.

1)Geleneksel tiyatrodan modern tiyatroya geçişi hazırlayan gelişme, 1860’ta başlayan Tanzimat edebiyatıdır.

2)İncelediğimiz metinlerin oluşmasına imkan veren zihniyet özelliklerini Tanzimat edebiyatının sosyal, siyasi, ekonomik, kültürel, askeri, sanatsal özellikleriyle yazarların yetişme tarzları ve düşünceleriyle ilişkilendirerek tespit edebiliriz.

10. Etkinlik

 

Şair Evlenmesi

Zavallı Çocuk

Tema

Görücü usulü evlenmek

Aşk

Konu

Müştak Bey’in evliliği

Şefika ile Ata’nın aşkı

Kişiler

Müştak Bey, Hikmet Efendi, Ziba Dudu, Habbe Kadın, Ebullaklaka, Kumru Hanım

Şefika, Ata, Halil Bey, Tahire Hanım

Zaman

19.yüzyıl

19.yüzyıl

Mekan

Kumru’nun evi

Şefika’nın evi

Sayfa 57

Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

1)çeviri eserleri model, adapte, mekan-zaman, sahneleme

2)DYD

3)B

4)A

Lider Yayınları 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 58-59-60 Cevapları İçin Tıklayınız.

1 YORUM

  1. […] Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 47-57 Cevapları 10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 61-64 Cevapları Nova Yayıncılık Ada Matbaa Yayınları 9. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı 58- 70 Cevapları Yeni Ada Matbaa Yayıncılık 9. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 49-57 ( 3. Ünite ) Cevapları Paşa Yayıncılık 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 36-58 Cevapları Yıldırım Yayınları Dil ve Anlatım 11. Sınıf Ders Kitabı Sayfa 59-71 (Biyografi- Otobiyografi) Cevapları […]

Cevap Ver