Lider Yayınları 11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Sayfa 25

Lider Yayınları 11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Sayfa 25

1)Gazel adlı şiirin ses ve anlam özellikleri;

 

Redif

Uyak

…kaşaneler gördüm

…viraneler gördüm

-ler gördüm

Âne(zengin uyak)

…Babı Ali’de

…divaneler gördüm

-ler gördüm

Âne (zengin uyak)

Okuduğumuz şiir divan şiiri geleneğine göre kaleme alınmıştır. Şiirde aruz ölçüsü ve nazım birimi olarak beyit kullanılmıştır. Şiirin nazım şekli gazeldir. İlk beyitteki dizeler kendi arasında uyaklıdır.

2)Şiirde uyak, redif, aliterasyon ve iç ses benzerlikleri gibi ahenk unsurları kullanılmıştır.

11.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Lider Yayıncılık Sayfa 26 İçin Tıklayınız.

Cevap Ver