Lider Yayınları 11 Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 91

Lider Yayınları 11 Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 91

2015-2016 eğitim öğretim yılı Türk edebiyatı 11 ders kitabı cevaplarını paylaşmaya devam ediyoruz. Sayfa 91 cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz.

Metin- İnceleme

Metnin Teması: ,Hayat Mıdır?: geçinme çabası

Baran-ı Bahar: Mutsuzluk

2)Metinlerin dil ve anlatım özellikleri:

Hayat Mıdır?: Düzyazı biçiminde sıralanmış cümlelerde ses benzerlikleri ve iç uyaklar söyleyişe ahenk ve coşku katmıştır. Kelimeler yan ve mecaz anlamlarda kullanılmıştır.

Baran-ı Bahar: Düzyazı biçiminde sıralanmış cümlelerde ses benzerlikleri ve iç uyaklar söyleyişe ahenk ve coşku katmıştır. Kelimeler yan ve mecaz anlamlarda kullanılmıştır.

Metinde anlatılanlar ve metnin uyandırdığı düşünceler:cemalaksoy.org

Hayat Mıdır?: Kimseye muhtaç olmadan, mutlu ve huzurlu yaşam için zor koşullarda mücadele etmek, çalışmak düşüncesi öne çıkıyor.

Baran-ı Bahar: Emellerine, hayallerine kavuşamayan ve kavuşmaktan ümidini kesmiş bir insanın tabiata bakıp imrenmesi söz konusudur. Tabiatta kıştan sonra bahar gelir fakat umudunu yitirmiş insanların içinde hep kış vardır.

Metinde Anlatılanlar

Hayat Mıdır?: Hayatta kalmak, insanca yaşamak için çalışmak gerektiği anlatılmaktadır.

Baran-ı Bahar: Yazar, ruhundaki kederin, acıların bitmek bilmediğini, baharı olmayan bir kışa benzediğini anlatmaktadır.

Metne şiirsellik kazandıran dil ve anlatım özellikleri:

Hayat Mıdır?: Metinde imgelere, söz sanatlarına, ses ahenklerine yer verilmesi şiirsel bir anlatımı ortaya çıkarıyor.cemalaksoy.org

Baran-ı Bahar: Metinde imgelere, söz sanatlarına, ses ahenklerine yer verilmesi şiirsel bir anlatımı ortaya çıkarıyor.

Metinde anlatılanlar günümüzde geçerli mi?

Hayat Mıdır?: Hayatın zor koşullarıyla mücadele etmek, çalışmak ve geçimini sağlamak günümüzde de geçerliliğini korumaktadır.

Baran-ı Bahar: İnsanın hiçbir zaman mutlu olamayacağı, hep üzgün ve kederli kalacağı düşüncesi günümüzde de karşılaşılan durumlardan biridir.

Anlama Yorumlama

3. Etkinlik

 

Benzerlikler

Farklılıklar

Şiir

Bir duyguyu, düşünceyi, iletiyi aktarır. Belli bir konu veya tema ele alınır. Anlatım ve ifade malzemesi dildir.

Şiirde kullanılan birimler dize, dörtlük, bent; düzyazı ve mensur şiirde kullanılan birimler ise cümle ve paragraftır. Şiir ve mensur şiir ses ahengine sahiptir. Şiir ve mensur şiirde imgeler, sanatlar kullanılır. Düzyazıda imge ve sanatlara yer verilmez.

Cevap Ver