Lider Yayınları 12. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Sayfa 130- 146 Cevapları

Lider Yayınları 12. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Sayfa 130- 146 Cevapları İçin Tıklayınız.

Lider Yayınları 12. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Sayfa 130- 146 Cevapları

Ortaöğretim 12. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları kaldığımız yerden paylaşmaya devam ediyoruz. lise 4 Türk edebiyatı ders kitabı cevaplarını aşağıdan görüntüleyebilirsiniz. Sayfa 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 etkinlik sorularının cevapları, anlama yorumlama sorularının çözümlerini bulabilirsiniz. SAyfa 142, 143, 144, 145, 146 ölçme ve değerlendirme sorularının cevaplarını da bulabilirsiniz. Lider Yayınları 12. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı çözümlerini cemalaksoy.org sitesi olarak paylaşmaya devam edeceğiz.

Sayfa 130

1980 Sonrası Şiir

Hazırlık Çalışmaları

2-3. Etkinlik

1980 Sonrası şiirini besleyen kaynaklar:

1980 askeri darbesiyle oluşan yasakçı anlayışın yarattığı sessizlik ortamı bu dönem şairlerini toplumculuk idealinden uzaklaştırır.

İkinci Yeni sonrası toplumcu şiirin etkileri devam eder.

Şairler arasında tema ve anlayış bakımından bir bütünlük yoktur.

Söyleyiş ve dil özellikleri bakımından çeşitlilik vardır.

Önceki dönemlere göre sönük kalınmıştır.

Şiir çevirileri bu dönem şiirine kaynaklık etmiştir.

Sayfa 131

1)Metnin ölçüsü yoktur. Uyak örgüsü düzensizdir.

2)Metinde ses akışının sağlanmasında dizelerin sıralanışından yararlanılmıştır. Kavramların mantığa zıt bir şekilde verilmesi de ses akışına katkıda bulunmuştur.

3)Metinde “yağmur, ırmak, deniz, kaynak, ayak izleri, ateş, kül, kuşlar, kertenkele, aynalar” gibi kelimelerin çağrışım değeri vardır. 1980 sonrası şiirde İkinci Yenicilerde olduğu gibi kelimelerin çağrışım değerlerine önem verilmiştir.

5)Metnin teması “bozulma, özden uzaklaşma” dır.

6)Metnin temasını bir araya getiren birimler dizelerdir. Dizeler düzyazıyı andıran bir dizilişle bir araya gelerek temayı ortaya çıkarmıştır.

6)Ahmet Erhan pek çok çevrede hala ilk kitaplarıyla hatırlanmasına ve bilinmesine rağmen, şiir serüvenini yaşanan zamanla atbaşı götürmekte ve çok genç yaştaki okuyucuları tarafından da ilgi yle takip edilmektedir.

Sayfa 132

1)

a)Uyak: baktığım, açıldığım, kanatlandığım, konuşmalar, insanlar, verilmiş, eskimiş, kokusu, su

b)Ölçü: Serbest nazımla yazılmış

c)Nazım birimi: dize

Aliterasyon: b, m, ş

Kelime tekrarı: açıldığım, ve ,verilmiş, eskimiş

2)Metinde ses akışı kelime tekrarları, uyaklar ve dizelerin söyleyişe göre dizilişi ile sağlanmıştır.

4)metnin dili sade, anlatımı kapalıdır. İmge ve çağrışım değeri olan kelimelere sıkça yer verilmiştir.

5)Metni oluşturan birimler dizelerdir. Bu birimler ses, söyleyiş ve anlam bütünlüğü içinde bir araya gelerek temanın oluşmasını sağlamıştır.

6)Metnin dizeleri karamsarlık teması etrafında birleşmiştir. Dizelerin anlam değerleri temayı ortaya çıkarmıştır.

Anlama Yorumlama

1)1980 sonrası şiir ile İkinci Yeni şiiri kelimelerin uzak çağrışımına önem vermek ve anlatımda kapalılığı tercih etmek bakımından benzerlik gösterir.

2-3)1980 sonrası şiirin tematik çizgilerini belirleyen en önemli sosyal ve siyasi olay 1980 askeri darbesidir. Yasakçı ve baskıcı zihniyetin yeniden ülkeye hakim olması şairlerin bireyselliğe dönmesine, anlatımda derinliğe düşmesine neden olmuştur. Birçok şair bu dönemde eser yazmamayı tercih etmiş, yazanlar da toplum gerçeklerini dile getirmekten çekinmiştir. Karamsarlık, umut, huzur, aşk gibi tema ve düşüncelere ağırlık verilmiştir.

4)

 

Yararlandığı Kaynaklar

Ait Olduğu Gelenek

Tarih

İkinci Yeni Şiiri

1980 Sonrası Şiir

Baba Ocağı

İkinci Yeni Şiiri

1980 Sonrası Şiir

 

5)

 

Dil ve Anlatım

Tema

Ahenk Özellikleri

İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir

Kapalı ve imgesel bir anlatım vardır.

Karamsarlık, bunalım, yalnızlık

Serbest şiirin ahenk özelliği vardır.

1980 Sonrası Şiir

Kapalı ve imgeseldir. Ancak imgeler çok derin değildir.

Özgürlük, karamsarlık, umut, yalnızlık

Serbest şiirin ahenk özellikleri vardır.

 

6)1980 sonrası şiirde kelime tekrarları ile yer yer kullanılan ses benzerlikleri ahengin başlıca ögeleridir.

7)İncelediğimiz metinlerin temaları ile bu metinlerin yazıldığı dönemin zihniyeti arasında ilişki vardır.

Sayfa 133- 134

Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

1)DDD

2)12 Eylül Askeri Darbesi, şiir

3.b)Metne göre 1980 sonrası şiir İkinci Yeni, Garip ve toplumcu şiirin söyleyiş anlayışını sürdürmüştür.

4)E

Sayfa 135

Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri

c)Metne göre Aşık Veysel’in insan ve tabiat sevgisinin yanı sıra içten içe bir isyan, bir başkaldırı vardır.

Sayfa 137

1)11’li hece ölçüsü

UyaK:

1.Dörtlük:

Avcı

Saz ile seni

İlacı

Söz ile seni

Cı: tam uyak

İle seni: redif

Z: yarım uyak

2.Dörtlük:

Deyin:

Geyin:

Koyun

İle seni:

N: yarım uyak

İle seni: Redif

3.Dörtlük:

Yaylada

Hoyrada

Deyada

İle seni

Da:redif

A: yarım uyak

İle seni: redif

4.Dörtlük:

Dilimden

İlimden

Elimden

İle seni

İmden: redif

L: yarım uyak

İle seni: redif

Nazım birimi: dörtlük

2)1.Dörtlük: sahip olma,elde etme arzusu

2.Dörtlük: şefkat ve güzellik

3.Dörtlük: Koruma, sahiplenme

4.Dörtlük: Güzeli görememek

3)Metnin birimleri aşk teması etrafında bir araya gelmiştir.

4)Metin, herkesin anlayabileceği bir dil özelliğine sahiptir.

5)Metinde dile getirilen Anadolu insanının sosyal yaşamı, çevresiyle ilgilidir.

6)Aşık Veysel, sözlü edebiyat geleneğini devam ettirmiştir. Şiirlerini koşma ve semai nazım şekilleriyle ve irticalen söylemiştir.

7)Metnin son dörtlüğünde şairin adının(mahlasının) geçmesi halk ve divan şiirinden gelen bir şiir geleneğidir. Mahlas kullanmak şiirin kime ait olduğunu belirtme amacının bir sonucudur.

8)Metinde, metnin yazıldığı döneme ait zihniyet özellikleri:

Avcılık

Hayvancılık ve yayla yaşamı

Gurbete düşmek

Şiir söylemek

Sayfa 138

Anlama Yorumlama

2)Metnin yazıldığı dönemde Anadolu’nun kırsal bölgelerinde tarım ve hayvancılığın başlıca uğraşlar olduğu anlaşılmaktadır.

3)Günümüzde halk şiiri belli bölgelerde sürdürülmeye çalışılmaktadır.

3.Etkinlik

Şiir Tarzına Uzak: Necip Fazıl Kısakürek, Cemal Süreya, Sezai Karakoç, İsmet Özel, Nihat Behram, Ahmet Erhan, Ebubekir Eroğlu

Sayfa 139- 140

Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

1)E

2)D

3)aşk, tabiat, güzellik, gurbet,, Ahmet Kutsi Tecer,, Cumhuriyet,,

4)E

5)E

6)E

7)YYD

Sayfa 141- 142- 143- 144- 145- 146

3.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

1)DDYYYD

2)Cahit Sıtkı Tarancı-Orhan Seyfi Orhon-Turgut Uyar, Behçet Necatigil

3)C

4)c

5)C

6)E

7)E

8)E

9)D

10)D

11)A

12)C

13)C

14)A

15)D

16)A

17)E

18)E

19)C

20)D

21)B

22)A

23)A

Lider Yayınları 12. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Sayfa 130- 146 Cevapları İçin Tıklayınız.

Cevap Ver