Lise 1 Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

Lise 1 Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

cemal aksoy, 9. sınıf dil ve anlatım 2. dönem yazılı soru ve cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz. 9. sınıf dil ve anlatım 2. dönem 1. yazılı soru ve cevapları aşağıdadır. e-okullise lise 1 dil ve anlatım 2. dönem 1. yazılı sınavında çıkabilecek, sorulabilecek sorular aşağıda verilmiştir.

  1) Aşağıya büyük ve küçük ünlü uyumuna uyan 2’şer kelime yazınız.. 

 böğürtlen, yoğurt

2) Tamlayan(ilgi) eklerini yazınız. 

 -ın, -in,-un,-ün

3) Şimdiki zaman eklerini yazınız. 

 -yor, -makta, -mekte, -mada, -mede

4) İsmin hâl eklerini yazınız. 

 belirme durum eki: -ı,-i,-u, -ü

yönelme durum eki: -a,-e

bulunma durum eki: -da,-de,ta,-te

ayrılma durum eki:-dan,-den,-tan,-ten

5) Türkçenin ilk yazılı metinleri nelerdir? 

 

Orhun Abideleri(Köktürk Kitabeleri) 

 

6) Batı Türkçesinin çağdaş kollarını yazınız. 

 Türkiye Türkçesi, Azeri Türkçesi, Türkmen Türkçesi, Gagavuz Türkçesi

7)    Kat kat kemerler ( ) Kubbeleri eğilerek göğe doğru onlar kaldırıyor () Mermerler ( ) dilim di­lim kırmızı tuğlalar ve oymaklarla muhteşem () Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangile­ri getirilmelidir? 

A) (…)(.) (,)(…)                        B) (.)(.) (,)(.)

C) (.)(.) (,) (…)                         D) (;)(.) (,)(…)

E) (…)(.) (:)(.)

8)  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi doğru yazılmıştır?  

a.       Tembel           b. Saframbolu                         c. Yanlız         d. Kiprik        e. Kirbit

9)   Aşağıdaki dizelerin hangisinde fiil, farklı kiple çekimlenmiştir? 

A) Kahramanlar gibi sen ebedi kalmalısın

B) Melek, bir ağ gibi ördü rüyalarımı

C) Yenilgi, ilmek ilmek düğümlenmiş tarihe

D) Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düşer

E) Bir fetih sevinciyle düzelecek yokuşlar

 

10)  Aşağıdakilerden hangisi devrik, birleşik bir fiil cümlesidir? 

A)    Alnımdan öpeceğin günü düşünüyorum.

B)    Solgun benizli kızlar melekleşir yanında.

C)  Bütün gün bekledim sığınıp bir serviye.

D)  Aniden durgun sular çekildi perde perde.

E) Kandille aydınlanan yüzü gördüm.

11)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? 

A)    Bir fincan kahvenin, kırk yıl hatırı vardır.

B)    10 ağustos 1985 tarihinde dünyaya gelmişti.

C)     1985’den beri hayata hiç küsmedi.

D)     Mutluluğunu, vicdanına borçludur.

E)    Her Salı, öğrencileriyle birlikte çay içiyordu.

12)  )   Ben iki türlü kitap için eleştiri yazıyorum ()   Bir beğendiğim kitaplar ( )  bir de kötü kitaplar ( ) Vasat kitaplar beni ilgilendirmiyor () Bu cümlede ayraçla gösterilen yerlere sırasıy­la hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? 

   A)  (:)(.) (,)(.)       B) (,)(,) (;)(.)    C) (:)(,) (.)(.)    D) (;)(.) (,)(.)     E) (,)(;) (,)(.)     

                                                                                                   Cemal AKSOY

                                                                                      Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Cevap Ver