Lise 2 Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

yazılı soruları ve cevapları, 2015-2016, 1. yazılı, 2. yazılı, 3. yazılı, telafi, ortak sınav

Lise 2 Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

Sevgili öğrenciler, 2.yazılılar şu aralar  başladı. Biliyorsunuz ki 10. sınıf Türk edebiyatından üç yazılı olacaksınız. Bazı arkadaşlarımızın ilk yazılısı kötü geçmiş olabilir. Bu arkadaşlar  ikinci yazılıya biraz daha güzel çalışırlarsa  eminim güzel bir not alacaklardır. Örnek yazılı sorularını çözerseniz  yazılıda faydasını göreceğinize inanıyorum. 10.sınıf Türk edebiyatı 2.dönem 2.yazılı sınavında divan edebiyatı ve halk edebiyatı konuları ağırlıklı olarak çıkacaktır. Kolay soruların sorulabileceği gibi orta ve zor derecede  sorularda karşınıza çıkacaktır. Tüm öğrenci arkadaşlara başarılar dilerim.

 

1)Aşağıda verilen yargıları doğru-yanlış durumlarına göre inceleyiniz(D/Y)(10p)

Y    )Makâlât adlı eseri,Gülşehrî yazmıştır.

Y    )Dede Korkut Hikâyeleri’nin tamamında Oğuzlarla “kâfir” diye tanımladıkları düşmanları arasında geçen mücadeleler anlatılmıştır.

 D   )BattalGazi, olağanüstü niteliklere sahip bir kahraman olarak betimlenir.

D    )İlahiler,hece ölçüsüyle yazılabildiği gibi aruz ölçüsüyle de yazılabilir.

D    )Dede Korkut Hikâyeleri Oğuz Türkçesiyle yazılmıştır.

2)Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(15p)

-İlahi nazım şeklinin Mevlevî tarikatındaki şekline ……… nefes……………………………..denir.

-Yunus Emre’nin Divan’ından başka mesnevi tarzında yazdığı ……………………Risaletü'n Nushiyye…………………………………adlı eseri vardır.

-Dede Korkut Hikayeleri’nin toplandığı kitapta toplam ………12……………………….tane hikâye vardır.

-İlahilerde nazım birimi olarak genellikle ………hece ölüçüsü……………………………….kullanılmıştır.

–Hz. Muhammed’in hayat hikâyesinin anlatıldığı eserlere………siyer………………………………….denir.

 

3)  Sabreyle gönül derdine derman ire umma                           Sana ibret gerek ise

     Can atma o da beyhude,canan ere  umma.                          Gel göresin bu sinleri

                                                                                                  Ger taş isen eriyesin

      Feryad-ı figan etme a bülbül dahi ağzın                               Bakıp göricek bunları

      Yum gonca gibi yine gülistan ere umma.                              Yunus Emre

                                                      Hoca Dehhanî

 

Yukarıdaki  metinleri benzerlik ve farklılıkları bakımından karşılaştırınız.(20p)

 Birincisini nazım birimi beyit, diğerinin dörtlüktür.

Birincisi divan şiiri geleneğine ait, diğeri halk şiiri geleneğine aittir.

Birincisi dın dışı konuları ele almış, ikincisi tasavvufi yer vermiştir.

Birincisinde aruz ölüçüüsü, ikincisinde hece ölçüsü kullanılmıştır.

4)Nasreddin Hoca fıkralarının  genel özelliklerinden yola çıkarak Nasreddin Hoca’nın kişiliği hakkında bilgi veriniz.(10p)

 Hazırcevap, nükteli bir üslup, bilge, güldürürken ders veren bir bilge kişi

5)Yunus Emre’nin günümüzde hala sevilerek okunmasının temel sebebi nedir?(10p)

 Sade, anlaşılır Öz Türkçe ile şiirler yazması, şiirlerinde Allah ve insan sevgisini işlemesi

6) Aşağıdaki  tasavvuf   terimlerinin anlamlarını karşılarına yazınız.(15p)

İnsan-ı kâmil: Tasavvufta insanın ulaşabileceği en üst nokta

Meyhâne: Aşk şarabının içildiği yer

Âşık: Seven, İlahi Aşkı isteyen

Çile: Dervişlerin, müritlerin bu dünyanın zevk ve eğlencesinden el ayaklarını çekmesi, kendilerini tasavvufa adamaları

 

7)İlahi nazım şekli hakkında bilgi veriniz.(10p)

 Nazım birimi dörtlük, genellikle hece ölçüsü, tasavvufi konular, Yunus Emre

8)Aşağıdaki  eserlerin yazarlarını karşılarına yazınız.(10p)

Mantıku’t-Tayr: Gülşehri

Kitab-ı Siyer-i Nebî: Erzurumlu Mustafa DARİR

Cemal AKSOY(Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)

Cevap Ver