Lise 2 Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 126-127

Lise 2 Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 126-127

Sayfa 126

4)

b)Şiirin birimleri, Peygamber sevgisini suyun saflığı ve temizliği ile ilişkilendirerek ele almakta ve temanın şekillenmesine katkı sağlamaktadır.cemalaksoy.org

Sayfa 127

6)

a)Şair “Ey göz” ifadesiyle teşhis ve nida sanatlarından yararlanmıştır.

c)İmge ve söz sanatları şiire anlamsal bir zenginlik ve sanatsal bir üslup kazandırmaktadır.

Ç)Telmih sanatı

7)Şiirin teması evrensel olmamakla birlikte İslam dünyasının ortak bir duyarlılığını dile getirmektedir.

13)Divan şiirinin bireyselci, imgeci zihniyetini yansıtmaktadır.cemalaksoy.org

14)

b)Fuzuli divan şiirinin en lirik şairidir.

Cevap Ver