Lise 2 Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 66

Lise 2 Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 66

Nova yayınları 10.sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevaplarını paylaşmaya devam ediyoruz. Bu yazımızda sayfa 66'daki soruları sizler için cevapladık. Türk edebiyatı 10 kitap cevaplarını paylaşmaya devam edeceğiz. Biz takip ediniz.

Sayfa 66

1)c)Divan-ı Hikmet, Türklerin İslam dinini tanıyıp benimsediği bir dönemde yazılmıştır. Bu dönemde Ahmet Yesevi gibi toplumun kanaat önderleri, topluma bu yönde ışık tutmuşlar, eserleriyle insanları aydınlatmışlardır.cemalaksoy.org

2)

 

Redif

Uyak

-bizge

-kalmas irmiş

-üzre

Koymas irmiş

-mas irmiş

-e (yarım uyak)

-dip aytur irdim

-dip aytur irdim

-üzre

-bolmas irmiş

-ur irdim

-mas irmiş

Uyak yok

-sultanlarğa

-alğanlarğa

-bolğanlarğa

-kılmas ermiş

-larğa

-mas irmiş

-an tam uyak

-itip

-yatıp

-yitip

-bolmas irmiş

-ip/-ıp

-mas irmiş

-t yarım uyak

-bile körgil

-kıla körgil

-tura körgil

-koymas irmiş

-a/-e körgil

-mas irmiş

Uyak yok

3)Şairin kendini Allah’a adadığını, Allah’ın gücü ve azameti karşısında ne kadar aciz olduğunu, günahkar bir şekilde ölmekten korktuğunu ve buna meydan vermemek amacıyla ibadete yöneldiğini görmekteyiz.

4)Dörtlük sonlarındaki mısraların hüküm cümlesi biçiminde ve birbirleriyle kafiyeli olmaları İslam öncesi dönemin nazım şekli olan koşukların etkisiyle ilgilidir. Bu şiirde hece sayısı fazla olsa da nazım birimi ve uyak şeması koşuk ile aynı özelliktedir.

Cevap Ver