Lise 2 Türk Edebiyatı Dersi Kitap Cevapları Sayfa 38-39

Lise 2 Türk Edebiyatı Dersi Kitap Cevapları Sayfa 38-39

Sayfa 38

Hazırlık

5)Aynı nesne aynı nesnel gerçeklik (baharın güzellikleri) farklı üsluplar ve farklı anlayışlarla dile getirilmiştir.

6)Koşma şiiri dörtlük, gazel ve kaside şiirleri ise beyit nazım birimi ile yazılmıştır.

Sayfa 39

1)Koşuk adlı şiirin hemen hemen tümünde tabiatta bahar mevsimiyle kendini gösteren manzaralar tavsiye edilmiştir. Şiirde bahar mevsimine yer verilmesinin nedeni, bu mevsime duyulan sevgi ve özlem duygusunu canlı tutmak, insanlara hissettirmektir.

2)a)Şiirin ölçüsü 7’li hece ölçüsüdür. Şiirin durakları 4+3 şeklindedir. Bu özellikler, şiirin söylenişine ahenk katmakta, şiire akıcı bir ifade zenginliği katmaktadır.

b)Şiirin kafiye şeması: aaab, cccb,dddb….

3)Şiirde bulutun kükreyerek yükselmesi, yağmur ve dolunun koşuşturması teşhis(kişileştirme) sanatının yapıldığını gösterir. Güneş, yıldız, bulut, gökyüzü, hava kavramları anlamca birbirine yakındır.(tenasüp) Gökyüzünden bardaktan boşalırcasına yağmur ve dolu yağması(mübalağa)Bulutun denizdeki sandala benzetilmesi(teşbih)erkekler- dişiler(tezat)

4)Yazılışları aynı, anlamları farklı kelimelerin mısra sonlarında kullanılmasına cinas sanatı denir. “tirildi” kelimelerinin iki mısranın sonnunda kullanılması şiirde cinas sanatının yapıldığını gösterir.

Ortaöğretim 10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 40 Cevapları Nova İçin Tıklayınız.

Cevap Ver