Lise 2 Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları Sayfa 50 Nova Yayıncılık

Lise 2 Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları Sayfa 50 Nova Yayıncılık

1)

 

Ergenekon Destanı

İlyada Destanı

Tema

Bağımsızlık

Savaş

Kişiler

Kayan Han, Tukuz Han, Börte Çene

Akhileus, Hektor, Apollon, Priamos, Dardanasoğlu

Olay Örgüsü

Geniş bir alana hakim olan Göktürkler, düşmanlarının birleşmesiyle saldırıya uğrar ve birkaç aile dışında tümü öldürülür.

Düşman elinde tutsak olan Kayan Han ve Tukuz, ailelerini de alarak kaçarlar.

Güvenli bir yer olan Ergenekon’a sığınırlar.

Burada 400 yıl kalan Türkler, atalarının topraklarına geri dönmeye karar verirler.

Sarp dağı aşmak için dağın etrafına odun ve kömür dizerek yakarlar, demir madeni eriyince bir geçit oluşur.

Türkler ata yurduna gelerek düşmanı yenerler ve yeniden buralara hakim olurlar.

Akhaların komutanı Akhilleus, Tanrı Apollon’a kendisini Troya’dan uzaklaştırdığı için kızar.

Akhilleus, Troya’ya geri döner.

Bir ihtiyar, kale önünde düşmanı bekleyen Hector’u içeri girmesi için ikna etmeye çalışır.

Hector, ihtiyarı dinlemez ve Akhilleus’la savaşmaya karar verir.

Akhilleus, Hector’un boyun boşluğuna kargısını saplar.

Hector, cenazesini ailesine ve halkına teslim etmesi için Akhilleus’a yalvarır.

Akhilleus, Hector’un bu isteğini kabul etmez ve onu öldürür.

Mitolojik Öğeler

Destanda Ergenekon bölgesi kurt, savaş, demir gibi mitolojik öğeler kullanılmıştır.

Mitolojik öğe olarak çeşitli tanrılar yer almaktadır. Bu tanrılar insanlarla konuşabilmektedir.

Dil ve Anlatım

Açık ve sade bir dili vardır. Olay örgüsü öyküleyici ve betimleyici anlatımla aktarılmıştır.

Açık ve sade bir dili vardır. Olay örgüsü şiir diliyle aktarılmıştır. Öyküleyici ve betimleyici anlatıma ağırlık verilmiştir.

2)İlyada Destanı’nda Akhalar ile Troyalıların savaşı anlatılmaktadır.

3)Agamemnon: Atreus’un oğludur. Argos ve Mykene kralıdır.

Aias: Telamon’un oğludur. Akhilleus’tan sonra Akhaların en büyük yiğididir.

Akhilleus: Thetis ile Peleus’un oğludur. En üstün Akha yiğididir.

Apollon: Güneş tanrısıdır. Zeus ile Leto’nun oğludur. Savaşta Troyalıların yanındadır.

Hector: Troya kralı Priamos’un oğludur. En büyük Troyalı yiğittir.

Helene: Melenos’un karısıdır. Paris tarafından kaçırılır.

Hera: Zeus’un kardeşidir. Savaşta Akhaların yanındadır.

Melenaos: Agamemnon’un kardeşidir.

Paris: Troya kralı Priamos’un oğludur. Helen’i kaçırır.

Zeus: En büyük tanrıdır. Tanrıların babası ve kralıdır.

4)Destanlar bir sanat metni olmalarının yanı sıra öğretici niteliklere de sahip olabilir. Ergenekon Destanı’nda eski Türklerin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatlarıyla ilgili bilgiler sezdirilmektedir.

5)Ergenekon Destanı’nda anlatılanlar, Türk milletinin  hayal gücü ve yüceltme duygusuyla ortaya çıkarmış olduğu bir olay örgüsüdür. Destanda Türklerin Orta Asya’da  siyasi bir güç olarak yaşadığını, çevresindeki düşmanlarla mücadele halinde olduğunu, ekonomisinin avcılığa, hayvancılığa bağlı olduğunu, boylar halinde yaşadığını ve boy liderlerini saygın kişiler olarak kabul ettiğini görmekteyiz.

Ortaöğretim 10 Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları Sayfa 51

Cevap Ver