Lise 3 Dil ve Anlatım Ders Kitabı 29. Sayfa Cevapları Yıldırım Yayınları

Lise 3 Dil ve Anlatım Ders Kitabı 29. Sayfa Cevapları Yıldırım Yayınları

Sayfa 29

Etkinlik

1)Mektupta kullanılacak anlatım, bunu okuyacak kişinin kültür düzeyine göre ayarlanır. Arkadaşa yazılacak bir mektupta kullanılacak dil, büyüğe yazılacak  mektuptaki dilden elbette farklı olmalıdır.

Bir mektubun taşıması gereken özellikler şunlardır:

Mektup yazılacak kağıt, şekil yönünden düzenli ve temiz olmalıdır.

Mektup, mürekkepli ya da tükenmez siyah renkli kalemle yazılmalıdır.

Mektubun sağ üst köşesine “tarih”, yanına da yazıldığı “yerin adı” yazılmalıdır.

Mektubu göndereceğimiz kişinin genel özelliklerine göre (yaşı, kültür düzeyi, yakınlık derecesi) “hitap cümlesi” bulunmalıdır.

Mektubun sağ alt köşesine “ad-soyad” yazılmalı ve mektuba “imza” atılmalıdır.

Mektubun sol alt köşesine “adres” yazılmalıdır.

Resmi ve İş mektuplarında dikkat edilecek hususlar şunlardır:

Mektup yazılacak kağıt şekil yönünden temiz ve düzenli olmalıdır.

Bu tür mektuplar mümkünse daktilo ya da bilgisayarla yazılmalıdır.

Resmi mektuplarda yazının çıktığı kurumun adı, kağıdın üstüne ortalanarak büyük harflerle yazılmalıdır.

Kağıdın sağ üst köşesine tarih yazılmalıdır.

Mektubun gideceği makamın adı ve yeri ise kağıdın orta üst yerine ortalanarak yazılmalıdır.

Yazı metnine başlamadan hangi tarih ve sayılı yazının cevabı olduğu yazılmalıdır.

Mektubun giriş paragrafında sorun ya da konu kısaca belirtilmelidir. Gelişme paragrafında konu ve sorun açılmalıdır.

Resim mektup veya dilekçe üst makama yazılmışsa “arz ederim”, alt ya da denk bir makama yazılmışsa “rica ederim” şeklinde bitirilir.

3.Etkinlik

İki mektubun yazılış amacı da hemen hemen aynıdır.

Mektuplarda dil göndergesel ve alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılmıştır.

 

Cahit Sıtkı Tarancı’nın Mektubu

Hamdullah Suphi’nin Mektubu

Yahya Kemal’in Mektubu

Konusu

Askerlik

Aile özlemi

Varşova’daki edebi çalışmalar

Gönderici-alıcı ilişkisi

Samimi arkadaşlar

Baba-oğul

Resmi, mesafeli bir dostluk

Özel mektuplarda konuşulan dil karşılıklı konuşmalara göre daha özenlidir. Çünkü mektuptaki konuşma, önceden tasarlanmış, kelimeler, ifadeler bir bir seçilmiştir.

Cevap Ver