Lise 4 Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları Fırat Yayıncılık Sayfa 43

Lise 4 Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları Fırat Yayıncılık Sayfa 43

7)İncelediğimiz fıkra Cumhuriyet Dönemi öğretici metin geleneğine aittir. Çünkü bu metin Cumhuriyet Dönemi dil, anlatım ve konu ölçütlerine uygun olarak kaleme alınmıştır.

8)

a)

 

Dönemine dair yansıttığı sosyal ve siyasi olaylar

Yansıttığı edebi hareketler

Makale

Sanat ve edebiyatla ilgili tartışmalar

Cumhuriyet dönemindeki edebi arayışlar

Gezi yazısı

Bartın yöresindeki sosyal yaşam

Memleket edebiyatı

Hatıra

Sabri Esat Siyavuşgil’in çalışmaları

Modern edebiyat

Fıkra

Türk köylüsünün yeri ve önemi

Memleket edebiyatı

Deneme

Edebiyatta yerlilik tartışmaları

Öz türkçecilik

 

b)

Benzerlikler

Farklılıklar

Düz yazı biçiminde yazılmışlardır.

Giriş-gelişme-sonuç bölümleri vardır.

Kavram ve terimlere yer vermişlerdir.

Konularını toplumdan almışlardır.

Cumhuriyet Dönemi öğretici metin geleneğine göre yazılmışlardır.

Yazılış amaçları farklıdırlar.

Dil ve üslup bakımından farklıdırlar

 

9)

a)Yusuf Ziya Ortaç’ın metninde memleketçi düşünce akımının etkileri vardır.

Fırat Yayıncılık Türk Edebiyatı 12 Ders Kitabı Sayfa 44-45 Cevapları İçin Tıklayınız.

Cevap Ver