Makalenin Türk Edebiyatındaki Gelişimi

Makalenin Türk Edebiyatındaki Gelişimi

Türk edebiyatında tasavvuf ve divan edebiyatı dönemlerinde dini eserlerin giriş kısımlarındaki “makalat” (makaleler) adlı yazılar makale türünün bizdeki ilk örnekleri sayılır. Bu yazılarda hem eser tanıtılır hem de din ve yaşamla ilgili temel bilgiler okuyucuya aktarılırdı.cemalaksoy.org

Makale, modern edebiyatın bir türü olarak Türk edebiyatında Tanzimat Döneminde ortaya çıkmıştır. İlk makale 19.yüzyılda İbrahim Şinasi tarafından Tercüman-ı Ahval gazetesinin ilk sayısında yayımlanan “Mukaddime” adlı yazıdır. Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayın hayatı süresince sosyal ve siyasi meseleler üzerine çok sayıda makale yazan Şinasi, kendisinden sonraki yazarlara da öncülük etmiştir. Ziya Paşa Muhbir gazetesinde, Namık Kemal Tasvir-i Efkar, Hürriyet ve İbret gazetelerinde, Ali Suavi Ulum ve Muhbir gazetelerinde siyasi ve sosyal içerikli makaleler yazmışlardır. Makale türünün bu ilk temsilcilerini Ahmet Mithat Efendi, Şemseddin Sami, Cenap Şahabettin, Hüseyin Cahit Yalçın, Ziya Gökalp, Süleyman Nazif, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay gibi yazarlar izlemiştir.

Cumhuriyet Döneminde gazete ve dergi sayısındaki artışa paralel olarak makale türünde yazan sanatçıların ve makale türündeki eserlerin sayısında da önemli artışlar olmuştur. cemalaksoy.org

Makalenin Türk Edebiyatındaki Önemli Temsilcileri

İbrahim Şinasi, Namık Kemal, Şemseddin Sami, Recaizade Mahmut Ekrem, Cenap Şahabettin, Hüseyin Cahit Yalçın, Ziya Gökalp, Süleyman Nazif, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Peyami Safa, Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cemil Meriç, Mehmet Kaplan, Ahmet Kabaklı…

2 YORUMLAR

Cevap Ver